Tin kinh tế

Xã Lãng Công chăm sóc lúa vụ mùa năm 2019

Vụ mùa năm 2019, xã Lãng Công gieo cấy trên 190 ha. Cơ cấu giống tập trung vào các loại giống chủ đạo cho năng suất cao và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phuơng như: Khang dân, BC15, Thiên ưu 8, DQ 11… Ngay từ đầu vụ, bà con nhân dân trên địa bàn xã đã tập trung chăm sóc, chủ động nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

 

 

Thời tiết vụ mùa thường diễn biến phức tạp, mưa bão, dông lốc thường xuyên xuất hiện, tình hình sâu bệnh gây hại có nguy cơ bùng phát, xã Lãng Công đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đẩy mạnh các biện pháp chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại kịp thời, đúng thời điểm.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng của vụ mùa, UBND xã Lãng Công đã chỉ đạo các thôn phối hợp với cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; chủ động tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho toàn bộ diện tích gieo trồng. Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch có kế hoạch điều tiết hợp lý nguồn nước cho sản xuất, chủ động các phương án phòng- chống hạn, chống ngập úng khi có mưa lớn xảy ra. UBND xã tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại, hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh gây hại trên lúa mùa đạt hiệu quả nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh có thể  gây ra. Đến nay bà con nông dân toàn xã đã  tiến hành làm cỏ, bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, cây lúa đang vào thời kỳ đẻ nhánh rộ và phát triển tốt.

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết nên một số diện tích lúa trên địa bàn đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm; ngoài ra bệnh vàng lá sinh lý và chuột gây hại rải rác.

Bà con nông dân triển khai diệt chuột trên toàn bộ các xứ đồng, tập trung theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời bà con nông dân tiến hành bón thúc đợt 2 cho cây lúa bắt đầu thời kỳ phân hóa đòng để tăng số bông và tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông. Đối với các diện tích xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa, bà con nông dân đang theo dõi sát sao để phun thuốc trừ sâu kịp thời,  không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.

Thời gian tới với diễn biễn phức tạp của thời tiết bà con nông dân cần phối hợp với chính quyền địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai cũng như phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại  cho lúa mùa để đảm bảo đạt năng suất và sản lượng.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 01/08/2019