Thời sự tổng hợp

Tam Sơn tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn

Thị trấn Tam Sơn nằm ở trung tâm huyện Sông Lô, phía Đông giáp xã Nhạo Sơn, phía Tây giáp huyện Phù Ninh- tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp xã Như Thuỵ, phía Bắc giáp xã Đồng Quế, Phương Khoan. Thị trấn Tam Sơn có diện tích đất tự nhiên là 376 ha với 7.655 nhân khẩu. Trong những năm qua, thị trấn Tam Sơn luôn xác định và làm tốt công tác quản lý đất đai để tạo điều kiện tốt trong việc duy trì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị.

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Tam Sơn trong những năm qua có những khó khăn và phức tạp hơn do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, ảnh hưởng của thị trường bất động sản, sự phân phối lại nguồn lao động, sự đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực đất đai. Mặc dù vậy Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết của các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động và từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng đất đai đúng mục đích, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo lập quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối với cán bộ, Đảng viên và nhân dân về các khu quy hoạch như: Trung tâm văn hóa Bình Sơn, nhà lớp học hai tầng Trường tiểu học, khu đất dịch vụ đấu giá 2,8 ha, khu Nhà văn hóa tổ dân phố Lạc Kiều, Sơn Cầu; cải tạo, nâng cấp đường cống Anh Trỗi.., đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt cũng như văn hóa của người dân.

Bên cạnh việc làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai trên địa bàn, lãnh đạo thị trấn còn tập trung chỉ đạo công tác giải quyết các tồn đọng về đất đai như: Xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm đúng mức, tính từ đầu năm 2019 đến nay đã giải quyết cho 33 trường hợp (trong đó cho tặng, thừa kế 08 trường hợp; cấp lại, chuyển mục đích sử dụng 06 trường hợp; chuyển nhượng 19 trường hợp).

Ngoài ra, UBND thị trấn còn phối hợp với Ban Quản lý dự án quy chủ sử dụng đất đối với các tuyến đường nội thị do huyện làm chủ đầu tư; phối hợp với Văn phòng đăng ký QSDĐ xác nhận 56 hồ sơ đất đai (trong đó hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với các trường hợp tặng cho, thừa kế QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích, cấp đổi cấp lại là 33 hồ sơ, xác nhận hồ sơ vay vốn cho 23 hồ sơ).

Đặc biệt, công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất đang là vấn đề được quan tâm tại thị trấn Tam Sơn. Để làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn đã phối hợp với Ban đền bù và giải phóng mặt bằng cùng với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong diện bị thu hồi đất của các dự án chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời công khai các chính sách áp giá đền bù hỗ trợ về đất đai, hoa màu, tài sản và chính sách tái định cư cho các hộ thuộc diện phải di chuyển. Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, quy trình đo đất đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; chính sách hỗ trợ của Nhà nước... được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ.

Công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp cũng được quan tâm đúng mức. Thị trấn Tam Sơn có diện tích đất nông nghiệp là 119,3 ha, được sử dụng để cấy lúa và trồng cây hoa màu. Hàng năm, vào mỗi mùa vụ, lãnh đạo UBND thị trấn đều chỉ đạo bà con tập trung sản xuất hết diện tích đất nông nghiệp, không để đất bị bỏ hoang, đảm bảo cho quá trình quản lý và sử dụng đất đúng mục đích trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị trấn còn gặp một số khó khăn như: Việc đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình trên địa bàn chưa cương quyết dẫn đến chưa hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi khi chưa kịp thời… Đây cũng là vấn đề cần quan tâm xử lý kịp thời của thị trấn.

          Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, thị trấn Tam Sơn tiếp tục triển khai một số công trình, dự án như: Thi công Đường 307B đi Trường Mầm non; Đường 24 đi Như Thụy. Cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa TDP Bình Sơn và các hạng mục công trình Hội trường UBND thị trấn xuống cấp; hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Bình Sơn; Cải tạo nâng cấp sân trường và tường rào Trường Tiểu học. Triển khai thi công khu đất đấu giá Ngõ Sóc, Chầm Bổ. Để các công trình được triển khai đúng tiến độ, UBND thị trấn tập trung chỉ đạo bộ phận liên quan phối hợp với chủ đầu tư, Ban giải phóng mặt bằng huyện nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó; Đồng thời làm tốt công tác quản lý ngân sách đầu tư; rà soát, cân nhắc tính khả thi của từng công trình, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập báo cáo kỹ thuật và thẩm định công trình, làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện có hiệu quả công tác tái định cư và quan tâm tới đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng của các công trình, dự án.

                                                                                                Nguyễn Kiều

Ngày đăng: 01/08/2019