Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Cao Phong chú trọng công tác xây dựng Đảng

         Những năm qua, bên cạnh việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân, Đảng bộ xã Cao Phong đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

 

Cán bộ, đảng viên xã Cao Phong luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

          Đảng bộ xã Cao Phong hiện có gần 400 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài việc quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên để cụ thể hóa vào thực tế công tác, Đảng bộ xã còn chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực..., tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

          Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Cao Phong thường xuyên đổi mới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, khuyết điểm, những việc chưa làm được để đề ra những biện pháp khắc phục hạn chế của từng cá nhân, tập thể, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiến hành phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về dự sinh hoạt tại các chi bộ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, kịp thời uốn nắn những thiếu sót, lệch lạch về tư tưởng. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn hướng dẫn, tập huấn cho các Chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, xem xét kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Trong 6 tháng đầu năm kết nạp được 14 đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho 7 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 399 đồng chí.

          Bên cạnh đó, Đảng bộ xã còn quan tâm, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo cơ cấu số lượng hợp lý đúng theo quy định; tiến hành kiện toàn một số chức danh từ chi bộ đến các ban, ngành, đoàn thể theo tinh thần Đề án số 01 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh phù hợp với điều kiện của từng ngành.

          Hằng năm, Đảng bộ xã đã triển khai công tác kiểm tra giám sát đối với các Chi bộ trong toàn Đảng bộ với các nội dung về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng, chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra công tác thu chi, quản lý và sử dụng Đảng phí tại Chi bộ thôn Suối; giám sát tại Chi bộ Trường Mầm non Cao Phong về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan kiểm tra, giám sát các Chi bộ trên đều thực hiện và chấp hành đúng quy định, Điều lệ Đảng.

           Song song với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cao Phong tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, Đảng bộ xã đều ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ đạo UBND xã tập trung xây dựng các tuyến kênh mương nội đồng, chủ động phục vụ tưới tiêu đảm bảo năng suất cây trồng. Giữ nhịp độ chăn nuôi phát triển, đàn bò gia súc gia cầm được duy trì phát triển, đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi bán công nghiệp có giá trị thu nhập cao.Thực hiện việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi.., từ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất vật chất 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 180 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 14,7%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

           Thời gian tới, Đảng bộ xã Cao Phong tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với từng cơ sở trong công tác xây dựng Đảng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Hà Minh

Ngày đăng: 31/07/2019