Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sông Lô lần thứ 2 khóa III, nhiệm kỳ 2019- 2024

          Chiều ngày 24/7/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019- 2014 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên UB MTTQ Việt Nam huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

 

         Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu  nhiệm kỳ 2019- 2024. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục được chú trọng, nâng cao hiệu quả tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

          Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được Mặt trận các cấp tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến. Các chương trình phối hợp giữa Mặt trận và các cơ quan, đoàn thể được lồng ghép có hiệu quả trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng tốt hơn, tạo nhiều cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

           Cùng với việc phổ biến các chính sách, pháp luật đến với nhân dân, Mặt trận các cấp đã vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân. Công tác chăm lo, giúp  đỡ các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi  năm 2019 toàn huyện đã trao tặng được 7.593 suất quà với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng; Trong đó Ủy ban Mặt trận tổ Quốc huyện trao 410 suất với tổng trị giá 184 triệu đồng trích từ Quỹ “ Vì người nghèo”, tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hơi năm 2019; Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tư lệnh Hải quân trao 03 suất quà cho đối tượng là hộ chính sách đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện với kinh phí 15 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 01 hộ bị cháy nhà tại xã Tứ Yên với số tiền 15 triệu đồng...

           Tiếp tục duy trì có hiệu quả 16 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại khu dân cư và nhân rộng mô hình tại các xã điểm của huyện. Kết quả, hiện nay huyện Sông Lô có 14/16 xã đã về đích nông thôn mới, còn 02 xã là Như Thụy và Tứ Yên phấn đấu về đích NTM trong năm 2019 theo đúng kế hoạch và lộ trình đề ra.

           Rà soát, thống kê các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và không có khả năng cải thiện về nhà ở; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp giúp hộ nghèo mua bò giống sinh sản để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.., từ những hoạt động trên đã góp phần giúp các hộ nghèo có nơi ăn ở, ổn định cuộc sống, tích cực lao động, tăng thu nhập; nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện giảm xuống còn 2,85%, số hộ cận nghèo giảm còn 3,7%.

          Tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục quảng bá, tuyên truyền và tiêu thụ các sản phẩm của địa phương như: Đá mỹ nghệ Hải Lựu, mây tre đan Cao Phong, sơ chế nhựa xã Đồng Thịnh...

           Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội, những bức xúc của nhân dân để kiến nghị, phản ánh với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Tập trung triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến từng khu dân cư; đồng thời vận dụng linh hoạt và thực hiện có hiệu quả những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thu Hà

Ngày đăng: 25/07/2019