Thời sự tổng hợp

LĐLĐ huyện Sông Lô tổ chức Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019)

          Ngày 23/7/2019, Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Thị Thoa - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Quang Tài- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ các xã, thị trấn và gần 200 đoàn viên công đoàn các cấp huyện Sông Lô.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

          Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay; quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, và những thành tích nổi bật của LĐLĐ huyện Sông Lô trong 10 năm qua.

          Theo đó thực hiện Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 23/12/2008 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch, thành lập huyện Sông Lô- tỉnh Vĩnh Phúc. Liên đoàn Lao động huyện Sông Lô được thành lập tháng 4/2009. Với đặc thù của huyện miền núi, ngành công nghiệp chưa phát triển, CNVCLĐ của huyện tập trung chủ yếu cho khối hành chính sự nghiệp. Trong 10 năm qua, cùng với sự phát triển về chính trị, kinh tế- xã hội của huyện, Công đoàn huyện Sông Lô đã không ngừng phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Các cấp Công đoàn huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ toàn huyện đã phát huy truyền thống trong lao động sản xuất, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và sự lãnh đạo của các cấp ủy, phối hợp của chính quyền; Công đoàn huyện Sông Lô đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ II đã đề ra, góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong những năm qua. Công đoàn các cấp trong huyện đã đoàn kết thống nhất, bám sát các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn huyện có 85 công đoàn cơ sở với tổng số CNVCLĐ là 3.638 người, trong đó nữ là 1.965 người, chiếm tỷ lệ 54%; số đoàn viên công đoàn là 3.329 người, chiếm 92%, trong đó nữ là 1.856 người; có 60,8% tổng số CNVCLĐ là đảng viên. Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là người đại diện tin cậy của CNVCLĐ.

Tổ chức công đoàn càng ngày càng phát triển, mở rộng, thu hút tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia. Các hoạt động hướng về cơ sở được quan tâm, chú trọng, thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên và CNVCLĐ được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều cải tiến; vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên, việc thương lượng, ký kết các thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện các quy định lao động ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và CNVCLĐ được quan tâm. Chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước”, gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Kịp thời động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác; đã có 383 tập thể, cá nhân được khen thưởng các danh hiệu và vinh danh. Hàng năm có từ 70- 80% CNVCLĐ đạt lao động tiên tiến, danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp. Luôn quan tâm xây dựng tổ chức hội, phát triển đoàn viên công đoàn được 479 đoàn viên mới, thành lập mới 01 công đoàn cơ sở. Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn các cấp thường xuyên tham mưu với cấp uỷ Đảng giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú đi học các lớp đối tượng Đảng để xem xét kết nạp, hàng năm có từ 130- 150 đoàn  viên Công đoàn được đi học đối tượng Đảng, kết nạp Đảng từ 90- 100 đồng chí. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được trú trọng và đạt được những kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng, trong 10 năm qua toàn huyện kết nạp được hơn 1.200 đoàn viên, thành lập mới được 11 CĐCS.

          Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Sau hơn 10 năm huyện Sông Lô được thành lập và đi vào hoạt động, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng huyện Sông Lô đạt 14,85%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt khá; 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,84%; 49/52 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,7; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn  hóa đạt 92,3%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa đạt 92,6%... các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Sông Lô. Công đoàn huyện Sông Lô đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có sức khỏe, có trình độ chuyên môn cao, có tác phong công nghiệp là yêu cầu tất yếu và nhân tố quan trọng để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                          Ngọc Yến- Thu Hà

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/07/2019