Thời sự tổng hợp

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với huyện Sông Lô về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 24/7/2019, đồng chí Lê Duy Thành- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với huyện Sông Lô về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2019. Cùng đi với Đoàn, có lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía huyện Sông Lô có đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban  chuyên môn cùng tham dự.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Duy Thành- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt các nội dung làm việc gồm: Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; những nội dung công việc, nhiệm vụ còn tồn tại, khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Theo chương trình, nội dung buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo Đoàn công tác của UBND tỉnh một số nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy tình hình kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất vật chất đạt 2.614 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,85%. Trong đó các ngành Nông- lâm- thủy sản tăng 2,44% so với cùng kỳ; Thương mại- dịch vụ tăng 5,36% so với cùng kỳ; Công nghiệp- xây dựng cơ bản tăng trưởng mạnh với mức 31,26% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2018 đã đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Về văn hóa xã hội tiếp tục có những bước phát triển tích cực; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân dần được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo.

 

 

Đồng chí Lê Duy Thành- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan như thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình xen kẽ đồi núi nên diện tích sản xuất nuôi trồng nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến khó hình thành vùng sản xuất quy mô lớn tập trung và liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; công tác chăn nuôi gia súc gia cầm cũng gặp khó khăn do tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi hoành hành. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các tiêu chí về Y tế, Văn hóa- Giáo dục, Sản xuất & Môi trường.., nhất là yêu cầu không nợ đọng trong xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Về tình hình thu- chi ngân sách Nhà nước, mức thu ngân sách trên địa bàn huyện ở mức khiêm tốn, đạt 54% so với dự toán. Vấn đề về môi trường còn gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là việc xử lý rác thải. Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã còn nhiều. Việc quyết toán các dự án đã hoàn thành do cấp xã quản lý triển khai còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do chỉnh lý biến động đất đai chưa kịp thời, giá bồi thường về nhà ở còn thấp gây khó khăn cho công tác tái định cư; việc quy hoạch khu tái định cư còn chưa đồng bộ dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho dự án còn chậm. Tình hình lấn chiếm đất, xây dựng trái phép vẫn còn diễn ra. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân về các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai còn gặp nhiều khó khăn…

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giao thông- Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch và Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến bổ sung vào báo cáo về các phương diện: Đầu tư công, hướng xử lý nợ đọng xây dựng ở cấp xã; công tác quản lý thu- chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; xây dựng cơ sở hạ tầng và phương hướng, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trong các lĩnh vực: Nông nghiệp nông thôn, giao thông, văn hóa xã hội... Các ý kiến đều được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nghiêm túc tiếp thu, định hướng để giải quyết các tồn đọng và phục vụ trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, điều hành cùng với những kết quả đáng khích lệ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô đã đạt được trong thời gian qua. Sau 10 năm tnành lập huyện, bộ mặt huyện Sông Lô đã có nbước khá nhanh về kinh tế - xã hội, tạo sự khởi sắc góp phần tô điểm bức tranh toàn diện của Vĩnh Phúc. Đồng chí đã nhận định: Sông Lô tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng đầy tiềm năng; Huyện Sông Lô cần phải khai thác, tận dụng các giá trị tiềm năng ấy, nhất là giá trị con người và đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Sông Lô cần phải đi sâu, đánh giá kỹ các lợi thế, khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân của tồn tại để có định hướng rõ hơn trong chiến lược phát triển. Về kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nhấn mạnh vấn đề thu ngân sách của huyện còn thấp, đồng thời yêu cầu UBND huyện phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục quyết toán các dự án đã hoàn thành do cấp xã quản lý. Về công nghiệp và nông nghiệp, UBND huyện Sông Lô cần đẩy mạnh chỉ đạo áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Về văn hóa, xã hội, huyện cần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị văn hóa được trung ương và tỉnh công nhận, xếp hạng. Ngoài ra, cần thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Sông Lô phải đồng lòng, chung sức xây dựng góp phần tạo nên một Sông Lô phồn vinh, văn minh và giàu đẹp.

                                                                                    Kiều Trang- Thu Hà

Ngày đăng: 25/07/2019