Thời sự tổng hợp

Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn: Sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

            Vừa qua, Đảng bộ Thị trấn Tam Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
           Thị trấn Tam Sơn hiện nay có 279 đảng viên và 18 cán bộ, công chức. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ thị trấn Tam Sơn đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành với sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Với sự cố gắng nỗ lực trong 6 tháng đầu năm 2019, Thị trấn Tam Sơn đã khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt theo kế hoạch đề ra.
           Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị thu nhập tính theo giá trị sản xuất của thị trấn đạt trên 114 tỷ đồng, tăng hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,7 triệu đồng/người. Đời sống của nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư. Từ đó thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, BCH Đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện chế độ hội họp của BTV và Đảng ủy đúng quy định. Chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 85%. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tốt, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên luôn được phát huy; Các tổ chức đoàn thể thường xuyên duy trì hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp 04 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt Đảng cho 02 đồng chí, xét và lập danh sách đề nghị tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho các đồng chí có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên. Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc” và “Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
           Công tác văn hóa xã hội, y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình được quan tâm đúng mức. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư” được đẩy mạnh và hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.
           Tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, quân sự- an ninh quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo. Đảng ủy, UBND thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc thực hiện công tác an ninh chính trị, quân sự quốc phòng, đề cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đôn đốc lực lượng Công an làm tốt nhiệm được giao, quản lý chặt chẽ nhân khẩu tạm trú, tạm vắng theo Luật cư trú. Trong 6 tháng đầu năm lực lương Công an đã giải quyết 02 vụ va chạm giao thông, 08 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ sử dụng trái phép chất ma túy. 
           Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tam Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực dịch vụ, giao thông, môi trường, nâng cao các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút sự tham gia của cán bộ và nhân dân. Đặc biệt tập trung nâng cao tư tưởng đạo đức trong cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
                                                                                           
Nguyễn Kiều
                                                                                                                                                                                                               
Ngày đăng: 18/07/2019
Các tin cùng chuyên mục