Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

            Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018- 2020. Ngày 16/7/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo các Phòng trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Trần Văn Ơn- Giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội, Cố vấn OCOP Quốc gia trình bày các nội dung của chương trình mỗi xã một sản phẩm. Như vậy OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình OCOP hướng đến mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Đồng thời thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tham gia thảo luận, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và được giải đáp chi tiết, cụ thể cùng tháo gỡ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Để thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Sông Lô. Các cơ quan, phòng, ban, ngành và mỗi địa phương cần tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức tham gia ý kiến trao đổi để thực hiện tốt Chương trình OCOP tại các xã, thị trấn trên địa bàn để đạt hiệu quả, tùy theo điều kiện, đặc điểm cụ thể để lựa chọn bước đi, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và lựa chọn sản phẩm lợi thế, sản phẩm truyền thống có khả năng cạnh tranh trên thị trường, để đầu tư phát triển góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

                                                                                            Ngọc Yến- Hà Minh

Ngày đăng: 17/07/2019
Các tin cùng chuyên mục