Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ XIX

Sáng ngày 16/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức hội nghị lần thứ XIX, nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Toàn- UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí ủy viên UBKT Huyện ủy.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kiểm tra giám sát 6 tháng cuối năm; Báo cáo sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo tổng hợp kết quả của Tổ công tác Huyện ủy đi dự sinh hoạt với Đảng ủy các xã, thị trấn và Chi bộ nông thôn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

          Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, BCH Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo bám sát Chỉ thị, Nghị quyết, Quy chế làm việc và chương trình công tác, có trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

          Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,85%, tổng giá trị sản xuất vật chất đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó riêng giá trị sản xuất ngành Nông- lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 736 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp- xây dựng và tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 1.180 tỷ đồng, tổng giá trị Thương mại- dịch vụ đạt hơn 697 tỷ đồng. So sánh với cùng kỳ, ngành Nông- lâm- thủy sản tăng 2,44%, ngành Công nghiệp- xây dựng và tiểu thủ công nghiệp tăng 31,26%, ngành Thương mại- dịch vụ tăng 5,36%.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia và xây dựng nông thôn mới  được huyện và các xã triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả. Đặc biệt tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã Như Thụy, Tứ Yên tiến hành rà soát, tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, tập trung mọi nguồn lực để triển khai xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Công tác Văn hóa- xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được đẩy mạnh. Công tác thông tin, tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp. Năm học 2018- 2019, toàn huyện có 49/52 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt 94,23%). Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; 98,55% học sinh tốt nghiệp THCS. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn học sinh giỏi được nâng lên, toàn huyện có 202 giải  học sinh giỏi cấp tỉnh và 31 huy chương các loại, trong đó có 16 giải cấp Quốc gia ở bậc tiểu học; 186 giải cấp tỉnh ở bậc Trung học cơ sở.

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 1.310 lao động mới (trong đó 95 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại nước ngoài), đạt trên 63 % kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,74%, tỷ lệ có việc làm thường xuyên đạt trên 96 %.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được giữ vững.

          Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các văn bản của Trương ương, của tỉnh như: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thức, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới..., thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị số 05, Đề án 01 và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường củng cố tổ chức và hành động, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Xây dựng chương trình, kế hoạch từ đầu năm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung rà soát, kết nạp Đảng viên mới trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và ở cơ sở, trong 6 tháng đầu năm kết nạp 79 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 78 đảng viên dự bị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2019.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Toàn- UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thẳng thắn đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo một số xã và các phòng, ban chuyên môn đã làm rõ hơn những khó khăn tồn tại mà huyện và địa phương đang gặp phải, đồng thời cũng đưa ra những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

          Kết luận hội nghị đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhấn mạnh một số việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế cần chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn bà con tập trung sản xuất vụ mùa, vụ đông đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trên địa bàn, hoàn thành cơ bản giao đất dịch vụ cho nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng cần tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Đảng.

                                                                                        Lệ Quyên - Nguyễn Kiều

Ngày đăng: 17/07/2019
Các tin cùng chuyên mục