Thời sự tổng hợp

Phòng Tư pháp huyện Sông Lô làm tốt công tác Hành chính - Tư pháp, giáo dục pháp luật

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã làm tốt công tác Hành chính- Tư pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân đáp ứng yêu cầu ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế - xã hội vượt mức kế hoạch đề ra.

 

 

          Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, Phòng Tư pháp huyện duy trì thường xuyên việc chứng thực theo cơ chế “một cửa”, đã chứng thực bản sao từ bản chính với số lượng trên 300 văn bản; cấp trích lục thay đổi, cải chính hộ tịch cho 100 trường hợp; thực hiện việc ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp; đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài cho 03 trường hợp người Việt nam kết hôn với người Việt Nam cư trú tại Cộng hòa Séc,  người Việt Nam lấy chồng quốc tịch Hàn Quốc và người Việt Nam có quốc tịch Pháp; đăng ký khai sinh yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp; hướng dẫn những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác hộ tịch và công tác chứng thực ở cơ sở. 

          Phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã tổ chức 17 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật năm 2019 tại các 17 xã, thị trấn cho các đối tượng là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ chuyên môn cấp xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ liên gia, Tổ trưởng tổ Dân vận, Chi hội trưởng Hội Nông dân; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn; Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn; các thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và nhân dân của địa phương với chủ đề pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Pháp luật về phòng chống tội phạm, Pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với hơn 2.500 lượt người tham dự.

          Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, trong mỗi cán bộ, công chức của Phòng Tư pháp huyện. Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, công tác chuyên môn nghiệp vụ của phòng, tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi người dân.

                                                                         Ngọc Yến- Thu Hà

 

 

 

Ngày đăng: 16/07/2019