Thời sự tổng hợp

Hội đồng nhân dân xã Đồng Thịnh tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 11/7/2019, HĐND xã Đồng Thịnh tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí cán bộ, công chức, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn dân cư trong xã.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã Đồng Thịnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021, các đại biểu HĐND xã đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo dự thảo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm, mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán điều chỉnh, phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2021 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động của HĐND xã 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2019. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tổng hợp 46 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, liên quan tới các lĩnh vực: Đất đai- Môi trường (12 ý kiến); Giao thông (11 ý kiến); Nông nghiệp & PTNT (05 ý kiến); Thủy lợi (05 ý kiến); Điện lực (03 ý kiến); Tổ chức cán bộ (01 ý kiến) và các lĩnh vực khác (09 ý kiến).

Các đại biểu HĐND xã Đồng Thịnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiên cứu kỹ các báo cáo. Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận và chất vấn, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng. Các thành viên UBND xã, trưởng các ngành được chất vấn cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Sau khi hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, 100% đại biểu HĐND xã Đồng Thịnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để UBND, Ủy ban MTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương triển khai thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của xã nhà.

Kiều Trang- Ngọc Yến

Ngày đăng: 15/07/2019
Các tin cùng chuyên mục