Thời sự tổng hợp

Hội Nông dân huyện Sông Lô tích cực thực hiện phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”

Trong những năm qua, thực hiện phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên Nông dân chung tay góp sức tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó tập trung chỉ đạo tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và lợi ích của công tác xây dựng NTM đối với đời sống của nhân dân; tuyên truyền cho nông dân hiểu biết về chủ thể của  chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là người dân, để từ đó nông dân tự nguyện hăng hái tham gia vào thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của người dân nói chung và hội viên Nông dân nói riêng trong việc tham gia xây dựng và tổ chức giám sát thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Cụ thể: Hội viên Nông dân trong toàn huyện đã tham gia đóng góp được hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng chục ngàn m2 đất, ủng hộ, đóng góp được hàng chục tỷ đồng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Mặt khác, 100% quy hoạch, xây dựng giao thông nông thôn và các công trình xây dựng tại địa phương.., đều có sự đại diện, giám sát của người dân nói chung và Hội viên nông dân nói riêng.

 

 

Để thực hiện tốt phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để đạt tiêu chí số 10 về thu nhập  và tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo. Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng cân đối phân bón lúa, hoa màu và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cho hàng ngàn lượt hội viên nông dân tham gia. Bên cạnh đó Hội đã chủ động phối hợp với Trạm Khuyến Nông và Công ty Supe lân Lâm Thao, Công ty phân bón Phú Điền.., tổ chức mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kỹ thuật bón phân hóa học và tổ chức thăm quan một số mô hình về chăn nuôi, trồng trọt khác trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phù hợp với nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Đồng thời, duy trì và quản lý tốt nguồn vốn vay quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, của tỉnh và huyện với số tiền gần 6 tỷ đồng cho 185 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng 17 mô hình trồng trọt và chăn nuôi; thực hiện tốt chương trình uỷ thác, tín chấp vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT huyện với số vốn vay từ các chương trình Hội Nông dân tín chấp cho hội viên vay tính đến tháng 5 năm 2019 là trên 350 tỷ đồng cho gần 7.000 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo, giải quyết việc làm. Thông qua  việc hỗ trợ vay vốn và công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT mà trên địa bàn toàn huyện đang có hàng trăm mô hình sản xuất kinh doanh có tổng thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm trở lên và có nhiều mô hình có tổng thu nhập từ 200- 300 triệu đồng trở lên. Người nông dân đã từng bước mạnh dạn đầu tư lớn vào chăn nuôi để cải thiện thu nhập và làm giàu, xuất hiện nhiều mô hình đầu tư ban đầu khoảng trên 1 tỷ đồng đang đem lại hiệu quả rất tích cực, điển hình như làm kinh tế trang trại ở  Lãng Công, Hải Lựu, Đức Bác, Nhạo Sơn, Cao Phong, Tứ Yên...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội để góp phần đạt tiêu chí 18 và tiêu chí 19 trong chương chình xây dựng NTM. Mặt khác, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại ; tích cực tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí môi trường. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường sống. Hàng tháng, hàng quí, trong các buổi sinh hoạt các chi, tổ hội đều tập trung tuyên truyền vận động các hộ nông dân cần tự chỉnh trang nhà cửa, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong xử lý chất thải chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, xây dựng hầm Bioga.., các chi hội đã và đang  phát huy tốt các mô hình đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường ở khu dân cư do tỉnh và huyện phát động.

Có thể nói, thông qua phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM ở mỗi địa phương đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM của huyện. Đến nay huyện Sông Lô đã có 14/16 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, còn 02 xã là Như Thụy và Tứ Yên phấn đấu về đích nông thôn mới và huyện Sông Lô là huyện nông thôn mới vào cuối năm 2019.

                                                                                                   Ngọc Yến 

 

Ngày đăng: 15/07/2019
Các tin cùng chuyên mục