Thời sự tổng hợp

Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

           Vừa qua, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Lô tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

 

 

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã làm tốt công tác quản lý, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao.., kịp thời tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện qua các kênh như: Truyền hình, Báo, Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử, Đài truyền thanh huyện và công tác tuyên truyền cổ động trực quan…

          Chi bộ luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện công tác tư tưởng, chính trị cho đảng viên thông qua việc triển khai phổ biến, học tập và quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi bộ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo thuộc các lĩnh vực Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện đã thực hiện 24 phóng sự, 130 tin bài gửi Đài PT-TH tỉnh; 67 tin, bài gửi báo Vĩnh Phúc; đăng tải trên 200 tin bài và 25 video lên Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử của huyện; công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã treo 240 băng zôn và 180 pa nô và cụm cổ động lớn nhỏ, cắm trên 1.000 lượt cờ hồng kỳ; Đài truyền thanh huyện phát sóng trên kênh FM, tần số 104,6 Mhz, Thời gian phát sóng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Buổi sáng từ 6h30 phút- 7h00, buổi chiều từ 17h00- 17h30 phút), thời lượng 30 phút/chương trình với 4- 5 tin, bài và các chuyên mục: Tuyên truyền phổ biến pháp luật; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sông Lô chung sức xây dựng nông thôn mới; Nhà nông cần biết; Thông tin cần biết và An toàn vệ sinh thực phẩm. Các tin bài đều tập trung phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng.., của huyện và các địa phương, luôn đảm bảo tính chính xác và cập nhật thời sự được truyền tải đến với nhân dân và khán thính giả nghe đài; Công tác thư viện luôn được duy trì hoạt động thường xuyên với tổng số 3.257 đầu sách = 5.096 bản sách các loại về kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, pháp luật, văn học, văn hóa văn nghệ, nông lâm ngư nghiệp, thiếu nhi.., Thư viện huyện tổ chức mở cửa định kỳ 3 ngày/ tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu đảm bảo phục vụ nhu cầu của bạn đọc. Tổ chức tốt các giải thể thao, các liên hoan, hội diễn văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Tham gia đầy đủ và hiệu quả các phong trào về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do cấp trên tổ chức.

          Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành triển khai công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình tới các xã, thị trấn. Thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì và phát triển các câu lạc bộ gia đình, tổ nhóm phòng chống bạo lực gia đình… Tổ chức tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý lễ hội, di tích lịch sử được Phòng Văn hóa và Thông tin quan tâm kiểm tra đôn đốc, công tác khánh tiết lễ hội được làm đúng hướng dẫn, trật tự an toàn lễ hội được đảm bảo. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện làm văn bản đề nghị xếp hạng di tích chùa Hoa và chùa Hoa Long- xã Cao Phong, chùa Khánh Thiện - xã Như Thụy và đình Bình Sơn - thị trấn Tam Sơn. Đến nay, UBND tỉnh đã ra Quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cho 4 di tích này. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện gia cố tạm thời, chống xuống cấp chùa Vĩnh Khánh- thị trấn Tam Sơn; hướng dẫn, kiểm tra UBND xã Yên Thạch làm hồ sơ tu bổ, tôn tạo chùa Hoa Long…

          Thời gian tới, Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện công tác tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên, tổ chức triển khai phổ biến, học tập và quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao..; làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện để nâng cao hơn nữa tiêu chí về văn hóa trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp 02 xã Tứ Yên và Như Thụy về đích nông thôn mới đúng lộ trình đã đề ra, các xã đã về đích nông thôn mới tiến tới nông thôn mới nâng cao; nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền lưu động cấp huyện và các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở nhằm đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh, của huyện và các địa phương để người dân trên địa bàn nắm rõ các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được kịp thời.

Hà Minh

Ngày đăng: 10/07/2019