Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Lãng Công: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Vừa qua, Đảng bộ xã Lãng Công tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí là Huyện ủy viên phụ trách xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

 

 

Đảng bộ xã Lãng Công hiện có 319 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, với sự tập trung của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra. Các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tình hình an ninh chính trị được duy trì ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế xã hội phát triển. Nhân dân luôn tin tưởng và gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ công dân ở địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng giá trị thu nhập của xã đạt trên 178 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,7 triệu đồng/người. Đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển; Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển tốt; Vai trò của Đảng, chính quyền luôn được phát huy; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng có chất lượng, hiệu quả cao.., từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tỷ lệ bình quân đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt Đảng trong 6 tháng đầu năm là 95,3 %. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tốt, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên luôn được phát huy. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên duy trì hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động ở địa phương. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa- xã hội vẫn được duy trì và phát triển tốt. Tình hình chính trị luôn ổn định, an ninh - quốc phòng được đảm bảo và giữ vững, các tai tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ và nhân dân xã Lãng Công tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tích cực tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tích cực chủ động triển khai sản xuất vụ mùa năm 2019, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục vận động công tác xã hội hóa, tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mỗi năm kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên; tổng kết xếp loại năm có trên 95% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 80% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn xã, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Lãng Công đã trao Huy hiệu đảng cho 8 đảng viên đủ điều kiện đợt 3/2 và 19/5 năm 2019. Trong đó có 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; có 02 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; 04 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 08/07/2019