Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 03/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Sông Lô có đồng chí Phùng Thị Kim Nga- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về yêu cầu, nội dung Đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy gồm: Tiêu chuẩn cấp ủy viên, thời điểm tính độ tuổi và độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và Phó Bí thư cấp ủy; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội.

 

 

Cũng trong Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai những quy định của Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; quy định xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm.

Quán triệt nội dung liên quan đến thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các cấp, các ngành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đại hội, tiến hành tham mưu cho tỉnh những chỉ tiêu còn chưa đạt. Triển khai thực hiện ngay các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội; tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn thu, thực hiện nhiệm vụ chi cho phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dồn thửa đổi ruộng, giải quyết đất dịch vụ; hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tổ công tác của tỉnh phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài; thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch, nhất là trong phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản. Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; sắp xếp thôn, tổ dân phố; nắm chắc tình hình ở cơ sở, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và những điểm mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt những yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35 nhằm thống nhất quan điểm từ tỉnh đến cơ sở; trong đó, nắm vững, hiểu rõ yêu cầu, nội dung mà Chỉ thị đã đề ra đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Cấp ủy các cấp rà soát các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần chuẩn bị các nội dung Đại hội gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó cần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2019; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, xã phải đảm bảo khách quan, thận trọng. Tăng cường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.       

Hà Minh- Nguyễn Kiều

Ngày đăng: 04/07/2019