Thời sự tổng hợp

Hội Nông dân xã Như Thụy với công tác xây dựng, củng cố Hội vững mạnh

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Như Thụy luôn xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

 

 

Hội Nông dân Như Thụy tiến hành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

 

Hội Nông dân xã Như Thụy hiện có 840 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội cho trên 650 lượt cán bộ, hội viên. Hội tiến hành duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt giao ban hàng tháng, kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ công việc trong tháng và xây dựng chương trình công tác tháng sát với tình hình thực tế. Đồng thời luôn chú trọng đối với công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hội viên, rà soát chất lượng hội viên thông qua các kỳ sinh hoạt và các chế độ chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước, qui chế dân chủ cũng như quy định của địa phương. Hội kết nạp mới 10 hội viên, việc xây dựng quỹ hội, đóng góp hội phí được các hội viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ với mức quỹ bình quân 135.000 đồng/người. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho nông dân vay vốn sản xuất, đến nay có 354 hộ vay vốn với số dư nợ trên 7 tỷ đồng từ đó đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định  và phát triển kinh tế gia đình.

Song song với việc phát triển hội viên, Hội Nông dân xã Như Thụy còn thực hiện tốt các phong trào nông dân. Với phong trào “Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội đã chỉ đạo 100% chi hội phát động đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tới hội viên, nông dân. Đến nay, đã có 450 hội viên đăng ký tham gia, phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019. Nhìn chung, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có sức ảnh hưởng lớn trong hội viên nông dân. Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhiều sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như: Ông Hà Văn Long- thôn Tân Sơn; ông Hà Văn Tăng- thôn Như Sơn; ông Vũ Duy Hưng- thôn Như Sơn; bà Hà Thị Thập- thôn Bình Sơn…

Những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân xã Như Thụy đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nông dân trong xã đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng cứng hoá đường giao thông nông thôn, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hoá thôn phục vụ sản xuất và đời sống; tích cực tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện công tác bảo đảm QP-AN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân xã Như Thụy còn một số hạn chế, khó khăn như: Trong công tác uỷ thác vay vốn, một số tổ trưởng tổ tiết kiệm chưa thật sự sâu sát trong việc đôn đốc các hộ vay trả nợ, dẫn đến tình trạng lãi tồn cao; một số bộ phận hội viên vay vốn có tâm lý ỷ nại, lấy lý do để chậm trả nợ, cụ thể như một số hội viên ở 02 thôn Trung Sơn và Ngọc Sơn với số nợ quá hạn gần 160 triệu đồng; hội viên đi làm ở các công ty, nhà máy do đó việc sinh hoạt Hội còn những hạn chế…

Để tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Như Thụy thường xuyên quan tâm đến công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các chi hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

Hà Minh

Ngày đăng: 27/06/2019