Thời sự tổng hợp

Hội Nông dân huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Nhằm phổ biến các nội dung quan trọng của Đại hội lần thứ VII của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội đại biểu lần thứ IX của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 26/6/2019, Hội Nông dân huyện Sông Lô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Hội Nông dân huyện, các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở và đại diện các tổ Hội nghề nghiệp của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Ngọc Thanh- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện báo cáo nhanh kết quả Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018- 2023, Đại hội đại biểu lần thứ IX của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cán bộ, hội viên, nông dân được quán triệt, học tập những nội dung quan trọng của văn kiện Đại hội của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân như: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân và phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước tri thức hóa nông dân….

Sau Hội nghị quán triệt cấp huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức quán triệt, học tập cho hội viên, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

                                                                       Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 27/06/2019