Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ

Bám sát định hướng chỉ đạo của Huyện y, UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Sông Lô tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

 

 

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị trên toàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội.., bảo đảm theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong dịp xuân Kỷ Hợi 2019, toàn huyện diễn ra hơn 50 hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động được đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, do đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân và du khách thập phương tham gia.

Để tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ (VHVN), đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân; các cấp cấp ủy đảng, chính quyền  của huyện Sông Lô đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đội Văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả; từ việc hỗ tr đạo cụ, loa đài.., tới việc đầu tư nghiên cứu, xây dựng công phu nhiều loại hình nghệ thuật có nội dung phong phú, chất lượng cao. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện còn triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, như: Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân; khuyến khích quần chúng cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị VHVN truyền thống của địa phương; không ngừng đổi mới việc tổ chức các hoạt động tại chỗ để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; lên kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho cán bộ cơ sở và các hạt nhân văn nghệ trên địa bàn.

Hiện nay toàn huyện có trên 150 Đội văn nghệ quần chúng và Câu lạc bộ văn nghệ, thu hút trên 600 diễn viên, hội viên không chuyên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích văn hóa, văn nghệ đến từ các Câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ đã là một trong những nhân tố tích cực góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ của huyện ngày càng phát triển mạnh hơn.

 

 

Bên cạnh đó UBND huyện, UBND các, thị trấn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim.., phục vụ người dân, đặc biệt tại các xã miền núi khó khăn. Nhờ đó, qua những buổi giao lưu, người dân còn được học hỏi, trao đổi thêm về kiến thức xã hội, về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, tiếp thu các nội dung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nét đặc biệt trong phong trào VHVN quần chúng của huyện Sông Lô là có sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích ca hát hoặc từ các tổ, đội văn nghệ; kể cả khi gặp khó khăn, thiếu thốn về điều kiện hoạt động hay cơ sở vật chất. Vì thế, mỗi tiết mục nghệ thuật quần chúng luôn đậm chất quê hương, trong sáng và chân thật, phù hợp để thỏa mãn niềm say mê ca hát, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của cộng đồng dân cư.

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào VHVN của huyện đã có những chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân, đây là “Món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với đồng bào các dân tộc trong toàn huyện. Phát huy những kết quả đó, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức được trên 100 chương trình biểu diễn văn nghệ tại trung tâm huyện các xã, thị trấn phục vụ khoảng trên 6.200 lượt người xem... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, nếu xem xét trực tiếp và trên diện rộng sẽ nhận ra trong hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định cần thay đổi. Hiện nay một số chương trình văn nghệ quần chúng ít xuất hiện các tác phẩm khai thác và sáng tạo từ nghệ thuật truyền thống mà đang có xu hướng thiên về các tiết mục ca nhạc, trình bày ca khúc của các tác giả chuyên nghiệp; các xã, thị trấn chưa chủ động xây dựng tiết mục, dàn dựng chương trình mà thường sắp đến ngày hội diễn mới bắt đầu tập trung hạt nhân văn nghệ. Vì thế, vai trò của yếu tố tự biên, tài năng văn nghệ độc đáo riêng của quần chúng hầu như chưa được phát huy; tiết mục và chương trình giảm tính sinh động, hấp dẫn...

Thời gian qua, công tác văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Sông Lô đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức, phương thức hoạt động đã có nhiều đổi mới; đã tập trung thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của huyện trong 10 năm xây dựng và phát triển, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng huyện Sông Lô giàu đẹp, văn minh.

Thu Hà

Ngày đăng: 25/06/2019