Thời sự tổng hợp

Xã Hải Lựu nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân luôn được Hội Nông dân xã Hải Lựu chú trọng thực hiện có hiệu quả, gắn với việc đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Nông dân xã Hải Lựu hiện có 1.560 hội viên sinh hoạt tại 19 chi hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương và Hội Nông dân huyện Sông Lô. Thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân xã Hải Lựu đã và đang phát triển toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các hoạt động của nông dân toàn xã đã góp phần đưa tổng giá trị thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu lao động, thương mại- dịch vụ trên địa bàn ước đạt trên 166 tỷ đồng (đạt 61,7% kế hoạch cả năm);  Bình quân thu nhập đầu người trên 21 triệu đồng/người, đạt 67,87% kế hoạch cả năm; Bình quân lương thực đạt 168kg/người, đạt 56% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, năm 2019 trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh dịch tả Châu Phi làm cho giá cả lên xuống thất thường, người chăn nuôi trên địa bàn xã Hải Lựu cũng gặp nhiều khó khăn.

Công tác Hội và phong trào nông dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình hoạt động của Hội tới đông đảo cán bộ, hội viên; tuyên truyền việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân số, sức khỏe, môi trường, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin về kinh tế- xã hội, khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, phát triển hội viên mới và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, trình độ năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng tổ chức cơ sở Hội và hội viên được nâng cao thu hút, tập hợp đông đảo nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức Hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã phát triển mới được 16 hội viên đạt trên 53% kế họach, nâng tổng số hội viên toàn xã lên trên 1.500 hội viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội ngày càng được nâng lên, số chi hội khá, vững mạnh hàng năm chiếm trên 90%, không còn cơ sở Hội yếu kém; các Chi, Tổ hội hoạt động ngày càng hiệu quả, 100% tổ chức Hội được duy trì phát triển bền vững.

Các phong trào và hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, qua đó huy động được sức mạnh của lực lượng nông dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, góp phần tạo nên những khởi sắc của bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân trong xã. Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh được tổ chức thực hiện tốt, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động phong trào thi đua “Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi” làm trọng tâm hàng đầu của nông dân nông thôn, đã có 700 hộ gia đình hội viên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.  Phong trào được duy trì và phát triển trong toàn xã, đã xuất hiện những mô hình làm kinh tế mang lại hiệu quả cao, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã.

Hội Nông dân xã Hải Lựu phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô thực hiện quy trình ủy thác cho hội viên vay vốn, với tổng số dư nợ hiện nay trên 2,5 tỷ đồng, giúp 111 hộ vay để phát triển kinh tế hộ gia đình và đầu tư cho con em hội viên nông dân học tập. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duy trì hoạt động 18 tổ liên kết, tổng số dư nợ hiện nay trên 35 tỷ đồng, cho 207 thành viên vay để phát triển kinh tế.

          Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến tất cả cán bộ, hội viên nông dân, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong Hội. 6 tháng đầu năm 2019 được cấp trên đầu tư  kinh phí  đổ bê tông được 4 tuyến đường đang thi công; các chi hội đã tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm được 560 ngày công lao động. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục triển khai tốt chương trình phối hợp với các ngành Y tế, Công an, Quân sự, Lao động thương binh xã hội… trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tổ chức tuyên truyền Luật an toàn giao thông cho hội viên nông dân... Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

            Hội cũng phối hợp với cán bộ lao động việc làm và Trung tâm xuất khẩu lao động tư vấn cho cán bộ, hội viên và nông dân về xuất khẩu lao động, chủ yếu là thị trường Nhật Bản và Đài Loan, kết quả 6 tháng đầu năm 2019 đã có 21 người đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Các cấp Hội Nông dân còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, tin rằng trong thời gian tới Hội Nông dân xã Hải Lựu, tổ chức tốt các hoạt động gắn với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân luôn đạt hiệu quả cao để cải thiện đời sống cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần duy trì và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Lệ Quyên

 

 

 

Ngày đăng: 25/06/2019