Tin kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2019 huyện Sông Lô giải quyết việc làm mới cho trên 1.300 lao động

Theo thống kê báo cáo của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã giải quyết việc làm mới cho 1.310 lao động, (đạt 102% so với cùng kỳ và đạt 63,9% kế hoạch năm 2019), trong đó có 95 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,74% và tỷ lệ có việc làm thường xuyên đạt 96,6%.

 

 

 

Có được kết quả trên là do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo; sự phối hợp của các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong công tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giải quyết việc làm, tạo việc làm mới, tuyên truyền xuất khẩu lao động, thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động trong giải quyết việc làm góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Ngay từ đầu năm, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô đã triển khai kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tích cực phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, các đơn vị đầu mối tuyển dụng và sử dụng lao động.., làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tuyển dụng sơ tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận thuận tiện.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tập trung vào các đối tượng: Bộ đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông; phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn học nghề, việc làm, ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho các công ty. Tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về chính sách vay vốn tự tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ lãi suất đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị ký cam kết giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề năm 2019 với các xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai điều tra thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần cung, cầu lao động năm 2019 cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo UBND xã, cán bộ lao động việc làm, Trưởng thôn của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; lựa chọn những doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đủ điều kiện, uy tín, năng lực tổ chức tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài. Đồng thời, tích cực thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ giáo dục cho người nghèo; tạo cầu nối giữa lao động và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu trong năm 2019, toàn huyện sẽ tạo việc làm cho 2.050 lao động, trong đó có 250 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 25/06/2019