Tin kinh tế

Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện đời sống hội viên, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

 


 

Hội viên phụ nữ xã phát triển kinh tế, làm giàu từ trồng cây ăn quả ở xã Đức Bác

 

Để giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, hàng năm, Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cơ sở hội tiến hành rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội đã tiến hành phân loại hộ nghèo để có các giải pháp tác động phù hợp, thiết thực. Trong đó vừa chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vừa vận động hội viên phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, khoa học kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm và kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình… Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã xây dựng kế hoạch, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ giúp 99 hội viên bằng việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như: Cho vay vốn, giúp ngày công lao động, cây, con giống. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động tiếp cận, khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ tại địa phương.

          Đến nay, Hội đang quản lý 52 tổ vay vốn với số tiền hơn 160 tỷ cho 1.102 hộ vay. Qua kiểm tra, các hộ được vay luôn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả qua nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Các cấp hội tiếp tục duy trì hoạt động vận động tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ tại chi hội, trong 6 tháng đã tiết kiệm được gần 500 triệu đồng, đưa tổng số vốn huy động đến nay là trên 13 tỷ cho 1.681 hộ vay. Duy trì nhóm tiết kiệm phường họ, toàn huyện có 99 nhóm với 3.687 thành viên, số vốn huy động được trên 12 tỷ đồng.

Song song với việc hỗ trợ vốn, Hội LH Phụ nữ huyện còn phối hợp với các đơn vị tổ chức 21 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây lúa vụ chiêm Xuân tại 12 xã với trên 22.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Tiến hành vận động hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, tích cực tham gia thực hiện các đề án phát triển kinh tế của địa phương.

Trong thời gian tới, để phong trào thực sự đi vào đời sống và đạt hiệu quả cao, Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào phát triển kinh tế gia đình, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân; khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có thể nói, những phấn đấu không ngừng của các cấp hội phụ nữ ở Sông Lô đã góp phần làm thay đổi diện mạo từ thị trấn Tam Sơn cho đến các xã vùng cao trên địa bàn huyện và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Với sự đánh giá ghi nhận đó sẽ là nguồn cổ vũ động viên để các cấp hội phụ nữ Sông Lô tiếp tục phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tạo nên bức tranh đa sắc màu để phấn đấu đưa huyện Sông Lô trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019 theo đúng lộ trình đã đề ra.

Hà Minh

Ngày đăng: 09/06/2019