Tin kinh tế

Sông Lô hiệu quả từ các mô hình khuyến nông

Trong những năm gần đây, nhu cầu tiếp cận, học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân huyện Sông Lô ngày càng cao. Chính vì vậy, những mô hình khuyến nông là một trong những giải pháp hàng đầu đáp ứng nhu cầu này. Việc thực hiện các mô hình trình diễn cũng như nhân rộng các mô hình điển hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân trên địa bàn huyện.

 

 

Năm 2018, huyện Sông Lô thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trạm Khuyến nông tổ chức thực hiện nhiều mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thực tế sản xuất. Chú trọng công tác tuyên truyền khuyến nông, khuyến ngư, phối hợp mở được 40 lớp tập huấn kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức xuống cơ sở tiếp cận, hướng dẫn bà con nông dân bảo vệ, chăm sóc cây trồng và vật nuôi, các chính sách của Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu những tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây, con giống cho giá trị kinh tế cao...

Trong thực tế, Trạm Khuyến nông huyện đã trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp giống cây trồng, vật nuôi cho các chương trình, Dự án nông nghiệp trên địa bàn huyện cũng như cung cấp cho người dân có nhu cầu. Năm 2018, Trạm Khuyến nông đã xây dựng triển khai thực hiện được một số mô hình hiệu quả có tính kinh tế cao như: Mô hình trồng bưởi Diễn xen bưởi đỏ Tân Lạc quy mô 25 ha tại các xã Đồng Thịnh, Đồng Quế, Lãng Công, Quang Yên và TT Tam Sơn, đến nay bưởi sinh trưởng tốt, một số cây đã cho quả;  Mô hình trồng thử nghiệm cây Na tại xã Đồng Quế, quy mô 05 ha, na sinh trưởng tốt; Mô hình trình diễn giống lúa LTh31, quy mô 5ha tại xã Tân Lập, năng suất đạt 210 kg/sào; Mô hình trồng thử nghiệm giống ớt chỉ thiên, quy mô 5 sào tại xã Đồng Thịnh, năng suất đạt 400 kg/sào; Mô hình trình diễn giống lúa LTh31, quy mô 5ha tại xã Tứ Yên, năng suất đạt 195 kg/sào (54 tạ/ha); Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa N25, quy mô 01ha tại xã Đồng Thịnh, năng suất đạt 195kg/sào (54 tạ/ha);  Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa Thái Bắc 1798 tại xã Đồng Quế, quy mô 0,3ha, năng suất đạt 206kg/sào (57,06 tạ/ha).; Mô hình nuôi gà ATSH tại xã Đồng Thịnh, quy mô 2.000 con, sau 3 tháng cho lợi nhuận 20.000 đ/con; Mô hình tưới nhỏ giọt cho cây Na tại xã Đồng Quế, quy mô 02 ha. Với vụ Đông: Triển khai mô hình trồng thử nghiệm giống ngô mới ĐK 6919S tại xã Đồng Quế, quy mô 05 sào, năng suất 200kg/sào… Các mô hình  này đã giúp bà con nông dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong nông nghiệp, làm thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Công tác khuyến nông đã thực sự là cầu nối giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người nông dân.

Có thể khẳng định, các mô hình khuyến nông được triển khai trên địa bàn huyện đã góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân thay đổi dần tập quán canh tác cũ, có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ trong canh tác chăn nuôi. Trong số các mô hình đã được triển khai, các mô hình trình diễn trồng lúa lai, trồng cây ăn quả… của Trạm Khuyến nông đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao. Một số mô hình về canh tác, đưa các giống mới năng suất cao vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế từ việc canh tác lúa và cây trồng. Trong thời gian qua nhiều mô hình khuyến nông cả trồng trọt, chăn nuôi đã được triển khai trên địa bàn huyện. Hiệu quả lớn nhất những mô hình mang lại là góp phần thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi của bà con. Như mô hình trồng lúa lai Thái Bắc 1798 đang triển khai tại xã Đồng Quế được trồng với phương thức hiệu ứng hàng biên cho năng xuất 57,06 tạ/ha; hay mô hình nuôi gà ATSH tại xã Đồng Thịnh, quy mô 2.000 con, sau 3 tháng cho lợi nhuận 20.000 đ/con. Bên cạnh cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao còn tạo điều kiện cho bà con nông dân thay đổi tư duy làm ăn truyền thống, được tiếp cận với những kiến thức mới trong việc canh tác từ khâu làm đất, ngâm ủ giống đến gieo cấy, chăm sóc, bón phân theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Từ đó, giúp bà con nông dân từng bước từ bỏ những tập quán, thói quen canh tác lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Năm 2019 huyện Sông Lô tiếp tục triển khai các mô hình như: Mô hình lúa thuần LTh31, quy mô 05 ha tại xã Đồng Quế, năng suất ước đạt 220 kg/sào; Mô hình lúa giống mới VT18, quy mô 01ha tại xã Nhạo Sơn, năng suất đạt 230kg/sào; Mô hình thử nghiệm giống lúa mới VC6, quy mô 02 sào tại xã Nhạo Sơn, năng suất ước đạt 220 kg/sào; Mô hình lúa Thái Bắc 1798, quy mô 01ha tại xã Đồng Quế, năng suất ước đạt 230 kg/sào; Mô hình nuôi ngan thương phẩm, quy mô 400 con tại xã Đồng Thịnh; Mô hình nuôi gà an toàn sinh học, quy mô 5.000 con tại xã Đồng Quế, Lãng Công; Triển khai mô hình trồng Na dai, quy mô 10 ha tại 3 xã: Quang Yên, Đồng Quế, Cao Phong đến nay đã cấp giống và triển khai trồng xong trong tháng 4/2019.

Các mô hình khuyến nông được triển khai trên địa bàn huyện giúp người dân có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ trong canh tác chăn nuôi. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông tại cơ sở vẫn gặp không ít những khó khăn, xuất phát từ các yếu tố như trình độ canh tác, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất..v.v. Chính vì vậy, với trách nhiệm là đơn vị được huyện giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các mô hình điểm, Trạm Khuyến nông huyện đã xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của Trạm để thực hiện hiệu quả các mô hình tại trạm và tại cơ sở; Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ khuyến nông cơ sở. Từ đó, có căn cứ để xây dựng các mô hình khuyến nông đưa các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương trên địa bàn huyện; Khi xây dựng các mô hình đề cao tính hiệu quả và mức độ nhân rộng của mỗi mô hình ...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác khuyến nông đã góp phần đáng kể trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ đó, hình thành nhiều mô hình kinh tế mới giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chính vì vậy, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các phòng chuyên môn trong việc tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện và nhân rộng các mô hình tại cơ sở sẽ là động lực quan trọng để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác khuyến nông.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 17/05/2019