An ninh quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô công bố kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Lô

 

Sáng ngày 26/04/2019, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Sông Lô phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện công bố kết luận trực tiếp kiểm sát lần 1 năm 2019 đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Sông Lô.

Theo kết luận của Viện KSND huyện, Chi cục THADS huyện Sông Lô đã thiết lập đẩy đủ 21 loại sổ sách, ghi chép sổ thi hành án theo quy định sạch sẽ; ra quyết định thi hành án, ủy thác thi hành án, tiếp nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản đúng quy định; việc thu, chi, thanh toán tiền thi hành án được thực hiện đúng quy định; Chấp hành viên đã tích cực, chủ động đôn đốc THA nên tỷ lệ số việc thi hành xong đạt tỷ lệ cao (73,1%).

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự của Chi cục THADS huyện Sông Lô còn một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể như sau: Sổ ra quyết định thu phí thi hành án và sổ giao nhận bản án, quyết định không cập nhật đẩy đủ, kịp thời, vi phạm điều 29 Luật thi hành án dân sự và Thông tư 01/2016/TT-BTP; 03 hồ sơ thi hành án theo đơn yêu cầu không thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu thi hành án, vi phạm khoản 4 Điều 31 của Luật thi hành án dân sự; 01 hồ sơ thi hành án không ghi chép chính xác người phải thi hành án, vi phạm khoản 1 Điều 35 của Thông tư 01/2016/TT-BTP, 01 hồ sơ nhận ủy thác thi hành án không thông báo về việc tiếp nhận Quyết định ủy thác cho cơ quan đã ủy thác thi hành án, vi phạm khoản 2 Điều 57 Luật thi hành án dân sự.  

Các nội dung kết luận của Viện KSND huyện đều được Chi cục THADS huyện Sông Lô chấp nhận và kịp thời khắc phục.

Hoàng thị Thanh Hường

Viện KSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 27/04/2019