An ninh quốc phòng

Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh làm công tác dân vận

          Ngày 15/4/2019, tại xã Đồng Thịnh, Ban chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Sông Lô phối hợp với cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ Ban chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức làm công tác dân vận giúp đỡ hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới.

 

 

 

          Trong thời gian 01 ngày, Ban chỉ huy Quân sự xã Đồng Thịnh đã điều động 45 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của xã đã giúp đỡ hộ gia đình ông Dương Văn Chúng- thôn Thiều Xuân- xã Đồng Thịnh, tháo dỡ ngôi nhà 4 gian lợp Phibro ximăng đã xuống cấp và cũ nát để xây dựng ngôi nhà mới. Cùng với hoạt động giúp đỡ hộ gia đình ông Dương Văn Chúng tháo dỡ nhà, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô và xã Đồng Thịnh còn tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống của quê hương đất nước, bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và lực lượng vũ trang trong huyện.

          Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Đây cũng là một trong các nội dung quan trọng trong công tác dân vận hàng năm của BCH Quân sự huyện Sông Lô.

Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 16/04/2019