Tin kinh tế

Huyện Sông Lô giải quyết việc làm mới cho gần 800 lao động

Không có vị trí địa lý thuận lợi, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển nên những năm qua, huyện Sông Lô gặp khá nhiều khó khăn trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động.

Để khắc phục những khó khăn này, nhất là hướng đến ngày càng có nhiều lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, huyện Sông Lô đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết việc làm; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giải quyết việc làm trong nước và nước ngoài cụ thể cho từng địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách vay vốn tự tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ lãi suất đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm và Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các công ty làm đầu mối tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

 


 

Theo thống kê của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Sông Lô, 3 tháng đầu năm, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 791 lao động, đạt 38,6% kế hoạch năm, trong đó có 31 người đi xuất khẩu lao động ở thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...Số người được giải quyết việc làm mới trong nước chủ yếu làm việc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với mức lương bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 2.050 lao động trong năm 2019, trong đó có 250 lao động đi xuất khẩu lao động, thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong nước; các cơ chế, chính sách, thị trường lao động các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường làm tốt công tác phân luồng học sinh, tuyên truyền, vận động lực lượng bộ đội xuất ngũ đi xuất khẩu lao động; tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ vốn cho người lao động, nhất là người đi xuất khẩu lao động và những thanh niên có tinh thần khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 21/04/2019