Tin kinh tế

Huyện Sông Lô chú trọng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Xác định tạo việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã có hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm mới, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

 

Người lao động tại các cơ sở sản xuất mây tre đan xã Cao Phong

 

 

Để nắm bắt kịp thời số lao động chưa có việc làm, chưa qua đào tạo nghề và nhu cầu học nghề của người lao động, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, rà soát cung- cầu lao động hàng năm để nắm bắt nguồn lực lao động bổ sung của huyện. Qua đó có cơ sở định hướng nghề nghiệp, phối hợp mở các lớp đào tạo nghề phù hợp cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Ban chỉ đạo giải quyết việc làm từ huyện đến xã đã chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp cho người lao động trên địa bàn để tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm ổn định, lâu dài, phù hợp. Tăng cường ký kết các hợp đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp; tập trung thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhiều ngành nghề mới; tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh, để xúc tiến đưa lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, duy trì việc làm cho người lao động.

Đánh giá cao vai trò của xuất khẩu lao động trong giải quyết việc làm, Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện và Phòng Lao động-TB&XH chỉ đạo các xã, thị trấn chú trọng công tác lao động việc làm cho người lao động và tạo điều kiện trong việc xuất khẩu lao động; xây dựng kế hoạch liên tịch với Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân.., đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đăng ký tư vấn nghề, giới thiệu việc làm- xuất khẩu lao động. Qua đó, giúp người lao động có đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng để người lao động đăng ký tham gia. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín tổ chức các hội nghị, hội thảo tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong năm 2018, có 39 lao động được hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  với  tổng số tiền vay trên 2 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác xuất khẩu lao động và cung cấp lao động cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn cũng là vấn đề được chính quyền các cấp trong huyện quan tâm. Phòng Lao động TB&XH huyện đã xây dựng các phương án đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho người lao động; hỗ trợ người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ đó nâng cao tỷ lệ người dân địa phương có việc làm và giúp giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.  Số gia trại, trang trại trên toàn huyện về chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất các sản phẩm truyền thống của địa phương.., đang ngày càng tăng lên, mở rộng về diện tích và quy mô. Việc tạo điều kiện trong chính sách, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các chủ cơ sở có điều kiện tìm tòi chế biến những sản phẩm mới, đồng thời mở rộng sản xuất là yếu tố quan trọng trong giải quyết việc làm tại chỗ tại địa phương. Trong năm 2018, có 199 lao động được vay trên 4 tỷ đồng thông qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương; 251 lao động  được vay trên 5 tỷ đồng thông qua Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh.., đã giải quyết được việc làm ngay tại địa phương đối với những lao động đã quá tuổi tuyển dụng tại một số công ty trong khu công nghiệp giúp họ đảm bảo thu nhập cho bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.

Có thể thấy, số lao động được đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã tăng theo từng năm. Nhiều lao động có việc làm và thu nhập ổn định đã góp phần giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,7% và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 96,5 %. Tính riêng trong năm 2018, có trên 2.000 người được tạo việc làm mới; trong đó: Làm việc trong nước hơn 1.800 người (ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp: 321 người, công nghiệp- xây dựng: 950 người, dịch vụ- thương mại: 573 người);  xuất khẩu lao động: 227 người.

Năm 2019, toàn huyện phấn đấu giải quyết việc làm cho 2.050 lao động, trong đó đưa 250 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để thực hiện mục tiêu nói trên, đòi hỏi trong thời gian tới, huyện Sông Lô cần tăng cường thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lao động tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Nhà nước đến với nhân dân. Đồng thời, lựa chọn các công ty tuyển dụng xuất khẩu lao động có uy tín, tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu thị trường tiềm năng, phù hợp với người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; chú trọng gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và việc làm của học viên; đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tư vấn, hỗ trợ thủ tục vay vốn khi người lao động có nhu cầu.

Ngành Lao động Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cung- cầu lao động giữa các doanh nghiệp với người lao động, tích cực mở rộng mối quan hệ với các ngành, địa phương, công ty, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/04/2019