Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Tân Lập phát huy hiệu quả nguồn vốn tín chấp giúp hội viên phát triển kinh tế

              Hội Nông dân xã Tân Lập có 1.231 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Thực hiện chương trình công tác, Hội đã tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên bằng việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về các chương trình vay vốn để giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh. Qua các hoạt động này đã giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao vai trò của các cấp hội, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
 
 

Trong năm qua, Hội đã bám sát Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã và của Hội cấp trên về các nhiệm vụ chính trịthực tiễn sản xuất vào đời sống hội viên nông dân, để tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện; Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo với 15 buổi sinh hoạt Ban Chấp hành mở rộng và mở 05 lớp tập huấn với 425 lượt hội viên tham gia; Tham gia tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ chi hội nông dân phát hiện lao sớm ở thôn Cẩm Bình Kha cho 50 hội viên tham gia; mở được 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 123 lượt hội viên tham gia.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên luôn được Hội Nông dân dân xã quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2018, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tích cực sản xuất trong khung lịch thời vụ theo đúng kế hoạch để đạt hiệu quả cao nhất. Xác định hoạt động hỗ trợ đào tạo, dạy nghề giúp cho hội viên nông dân tiếp cận được kiến thức mới, góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình; Hội đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc mở 01 lớp dạy hướng nghiệp nghề cho 30 hội viên; tổ chức các hội nghị tập huấn về xuất khẩu lao động, tập huấn sử dụng phân bón đúng quy trình kỹ thuật cho 200 hội viên; hướng dẫn tập huấn về phòng trừ sâu bệnh hại lúa, bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cho 234 hội viên. Tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức triển khai đánh bả sinh học diệt chuột, tổ chức tiêm phòng và phun khử trùng tiêu độc cho đàn vật nuôi, không để xảy ra dịch bệnh. Mở 04 lớp tập huấn về tuyên truyền Luật vệ sinh môi trường và chăn nuôi cho 400 hội viên, phối hợp với Ban Tư pháp xã tổ chức 02 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật đất đai cho 250 hội viên và nông dân.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, Hội Nông dân đã tích cực tìm tòi các giải pháp nhằm huy động, khai thác các nguồn lực như: Tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 12 hộ vay với số tiền 400 triệu đồng. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tín chấp với 7 chương trình cho vay, tổng dư nợ là trên 10 tỷ đồng với 625 lượt hộ vay (Qua các chương như cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay hộ nghèo làm nhà ở, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ cận nghèo).

Bằng việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, năm 2018 đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực. Từ những mô hình làm ăn có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho các hộ gia đình và có điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo về vốn, kỹ thuật, con giống...

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Tân Lập phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnhchủ động xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế  để từ đó nhân ra diện rộng; đồng thời làm tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hội viên nông dân phát triển kinh tế.  

                                                                         Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 10/04/2019