Tin Văn hóa xã hội

Huyện Sông Lô tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

             Sông Lô là huyện miền núi, địa bàn sinh sống của 03 dân tộc anh em: Kinh, Dao, Cao Lan. Huyện Sông Lô có 17 xã, thị trấn với 175 thôn, tổ dân phố. Với sắc màu văn hóa đa dạng, phong phú, cùng với sự phát triển về kinh tế- văn hóa- xã hội, huyện Sông Lô luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Vì vậy, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Sông Lô chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đưa ra nhiều biện pháp khuyến khích các xã đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí về văn hóa; hỗ trợ các thôn, xã xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa phù hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ở địa phương.

            Để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (Tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa) thì phải triển khai và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng chất lượng, hiệu quả. UBND huyện Sông Lô đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan như pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh, ảnh, thông tin lưu động và tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng..., giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác động của phong trào đối với cuộc sống. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được các địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng.
            Phong trào "Xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hóa" luôn được xác định là nòng cốt của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Ban chỉ đạo các cấp của huyện đã tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các tiêu chí về công nhận gia đình văn hóa và các Luật như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…. Nội dung triển khai thực hiện tiêu chí ngày càng đa dạng, phong phú. Các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng kịp thời phát hiện những nhân tố mới, để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Đến nay, toàn huyện  có 23.577/ 27.180 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,7%; hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền có 19.286/ 27.180 hộ gia đình đạt tỷ lệ 71%; có 158/175 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 90,3%; có 77/ 80 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96,3%.
Việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn, đặc biệt là các Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thôn của các xã được công nhận đạt chuẩn NTM ngày càng được phát huy hết công năng. 100% Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn được xây dựng nội quy, quy chế hoạt động theo đúng quy định. UBND các xã thành lập Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hóa xã  đối với những xã đã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
            Phong trào TDTT của huyện Sông Lô đã có bước phát triển đáng kể, số người tham gia luyện tập TDTT hàng ngày ở mọi lứa tuổi ngày càng tăng. Đến nay, toàn huyện có khoảng 35,5% dân số thường xuyên tập luyện TDTT; các thiết chế văn hóa, TDTT từ xã đến huyện được hoàn thiện với 14/16 xã đã hoàn thành Trung tâm văn hóa xã; 17 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, có sân thể thao, 175/175 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa thôn và sân thể thao đơn giản; có nhiều loại hình câu lạc bộ TDTT được đông đảo nhân dân yêu thích như: CLB Thể dục dưỡng sinh của Hội người cao tuổi, CLB Cầu lông, CLB Bóng đá, Câu lạc bộ bóng bàn, CLB Bóng chuyền và CLB Bóng chuyền hơi...; 100% các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giờ học thể dục, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh... Cùng với sự phát triển về các loại hình CLB TDTT, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu thể thao của người dân cũng từng bước được nâng cấp, xây dựng mới bằng nguồn kinh phí của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Hình thức tổ chức và nội dung luyện tập TDTT của nhân dân ở các xã, thị trấn ngày càng phong phú, đa dạng, có hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.
            Bên cạnh đó phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay toàn huyện hiện có trên 150 đội văn nghệ quần chúng và câu lạc bộ văn nghệ, thu hút trên 700 diễn viên, hội viên không chuyên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Sự tham gia tích cực từ những người có niềm say mê, yêu thích văn hóa, văn nghệ đến từ các CLB, tổ, đội văn nghệ là một trong những nhân tố tích cực góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ của huyện ngày càng phát triển.
           Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện được đông đảo nhân dân các làng, khu dân cư hưởng ứng và duy trì tốt. Đến nay 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và kỷ niệm ngày truyền thống; 100% số đám cưới, đám tang thực hiện theo đúng quy định nếp sống văn hóa mới, không có trường hợp vi phạm hương ước, quy ước của địa phương. Số đám tang lựa chọn hình thức hỏa táng theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 28/7/2015 của HĐND tỉnh ngày càng nhiều. Phần lớn các đám cưới, đám tang và lễ hội tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, khơi dậy và phát huy được bản sắc văn hóa.
            Việc quản lý nhà nước về di tích và lễ hội trên địa bàn huyện Sông Lô được thực hiện nghiêm túc. Sông Lô hiện nay có 89 lễ hội ở các cấp độ và quy mô khác nhau, có 17 lễ hội cấp xã được tổ chức thường niên. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện luôn được chú trọng, các chế độ hỗ trợ người quản lý, trông coi di tích được thực hiện đúng chế độ quy định. Các lễ hội được diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, đồng thời thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.
            Từ 2013 đến nay đã xây dựng 14/16 xã đã có Trung tâm văn hóa- thể thao vui chơi giải trí; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi; các xã trên địa bàn huyện đều đã có nhà văn hoá xã, 168/168 thôn của 16 xã có nhà văn hóa thôn. Trong năm 2018 đã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình Trung tâm văn hóa huyện; các xã Như Thụy, Tứ Yên tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa các thôn. Xã Như Thụy, Tứ Yên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiến hành khởi công xây dựng Trung tâm văn hóa xã. Bên cạnh đó, trong năm đã tiến hành xây mới được 02 nhà văn hóa thôn (02 nhà văn hóa thôn thuộc xã Tứ Yên), cải tạo và nâng cấp 06 nhà văn hóa thôn (01 nhà văn hóa thôn của xã Tứ Yên, 05 nhà văn hóa thôn của xã Như Thụy)
            Từ những kết quả đó có thể khẳng định, việc quan tâm xây dựng văn hóa nông thôn không chỉ nâng cao hưởng thụ về đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như giữ gìn an ninh trật tự vùng nông thôn của Sông Lô, đến nay 16/16 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa và 14/16 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng văn hóa nông thôn mới tại Sông Lô cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Ở một số địa phương nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng từ khá lâu nên quy mô nhỏ, trang thiết bị còn thiếu và xuống cấp; việc khai thác, quản lý, sử dụng của một số thiết chế văn hóa vẫn chỉ dừng lại ở tổ chức hội họp, chưa tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động của các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, chủ yếu giao cho trưởng thôn quản lý nên chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa chưa cao.
             Để tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển văn hóa nông thôn, từng bước hoàn thiện trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Thời gian tới, Sông Lô tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và người dân về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng trong quá trình phát triển văn hóa nông thôn. Bên cạnh đó, là việc tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tăng cường các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, làng văn hóa, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xem đây là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp cho phát triển văn hóa nông thôn, từ đó góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Đỗ Mạnh Hà
      Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày đăng: 28/03/2019