Thời sự tổng hợp

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô với cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” do Đảng phát động tại Lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam, ngay từ đầu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bằng tất cả tấm lòng tri ân với Bác Hồ kính yêu. Khi Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp và trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát nhân dân “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 

 

 

          Việc triển khai, quán triệt học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đơn vị được thực hiện thông qua Chỉ thị số 03/VKSTC/CT-V9 ngày 16/4/2007 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” trong ngành kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, đức tính “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” và đặc biệt là học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ với ngành kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

          Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của phong trào thi đua yêu nước mà đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đã và đang thực hiện, đề ra giải pháp, hướng hoạt động phù hợp với thực tế công tác. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, kiểm sát viên tiếp tục rèn luyện phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và của ngành giao cho, xứng đáng là những cán bộ tin cậy, những người bạn gần gũi và người đầy tớ trung thành của nhân dân.

          Phương châm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa công tác tuyên truyền, giáo dục với hiệu quả chất lượng công tác.Trong những năm qua đơn vị đã thông qua bằng nhiều hình thức tuyên truyền như học tập, nghiên cứu và đăng ký xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các bước của cuộc vân động, tổ chức duy trì việc giáo dục truyền thống đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hàng năm cán bộ, đảng viên và quần chúng chủ động xây dựng chương trình, phấn đấu, rèn luyện của bản thân phù hợp với nhiệm vụ công tác cụ thể của mỗi cá nhân, kết hợp thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua của ngành nhằm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát.

          Trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ luôn nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Triển khai các chuyên đề về nghiệp vụ như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chuyên đề về nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; Các chuyên đề về kỹ năng phát hiện vi phạm để kháng nghị, kiến nghị bản án hình sự, dân sự của Tòa án…Từ đó không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt người, lọt tội. Trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn phối hợp giữa chi bộ với cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng nghị quyết chi bộ, định kỳ hàng tháng đề ra nhiệm vụ cho cán bộ, nhất là đảng viên làm công tác kiểm sát phải tiên phong, gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó tinh thần trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên được thúc đẩy mạnh mẽ, nhằm ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng (CQĐT-VKS-TA) đối với các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm cần thống nhất quan điểm, đường lối xử lý, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đã đề ra.

          Kết quả từ những việc làm cụ thể và thiết thực đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, nhiều đồng chí được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 đồng chí được ngành công nhận là kiểm sát viên giỏi. Hàng năm đơn vị được công nhận là đơn vị hoàn thanh tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2017 đơn vị được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét công nhận tập thể lao động xuất sắc được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”. Hàng năm,  Viện Kiểm sát nhân dân huyện đều được Huyện ủy Sông Lô xét chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó nhiều năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2016 chi bộ được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tặng Bằng khen chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, có 01 đồng chí được Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng ngành, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

          Trong thời gian tới, trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Hướng dẫn số 68-CV/BTG ngày 17/3/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; Cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nề nếp sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của chi bộ, đơn vị.

                                                                        Lê Đức Hiếu

                                                Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 07/01/2019