Thời sự tổng hợp

Hội Cựu chiến binh huyện Sông Lô làm tốt công tác Hội năm 2018

Dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Vĩnh Phúc, Hội CCB huyện Sông Lô luôn phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình trong các lĩnh vực công tác Hội. Các cấp Hội trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, hội viên Hội CCB luôn phấn đấu, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực học tập để nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn phê phán những tiêu cực trong cộng đồng xã hội. Góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương. Các cấp Hội đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Hội và chính quyền phát động. Trong nhiệm kỳ 2017- 2022 với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, về tổ chức và đạo đức, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội Cựu chiến binh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội, thiết thực xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện tặng hoa chúc mừng CLB CCB - CQN làm kinh tế giỏi

 

Về xây dựng tổ chức cơ sở hội, trong năm qua các cấp Hội CCB đã kết nạp 48 hội viên, đưa tổng số hội viên của Hội lên là 7.541 hội viên sinh hoạt trong  175 Chi hội thuộc 19 Hội cơ sở gồm (17 Hội cơ sở xã, thị trấn, 2 Hội khối cơ quan huyện). Trong đó là thương binh 504 hội viên, bệnh binh 226 hội viên, hưu trí 886 hội viên, nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin 192 hội viên...

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền trong Hội và nhân dân về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị, những thông tin sai lệch chống phá Đảng và Nhà nước ta. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái để bảo vệ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết tốt 02 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Các cấp Hội đã phối hợp giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đến các đối tượng người có công với nước như: Thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình liệt sỹ, hội viên cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Theo đó, các cấp Hội đã triển khai thực hiện tốt công tác chính sách đối với cựu chiến binh. Đã có trên 800 hội viên CCB được cấp bảo hiểm y tế thuộc đối tượng là cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết chế độ cho hội viên theo Quyết định số 142/2008/-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước là hơn 1.400 trường hợp; hưởng trợ cấp khác trên 150 trường hợp. Chi trả 2.296 hồ sơ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-CCB và Hướng dẫn số 03/HD-CCB ngày 30/11/2017 của Hội CCB tỉnh về việc thành lập và tổ chức các hoạt động của CLB CCB tự quản Bảo vệ môi trường của khu dân cư, các cấp Hội đã tích cực vận động tuyên truyền và đã tổ chức thành lập và ra mắt được trên 20 CLB CCB tự quản Bảo vệ môi trường ở khu dân cư tại 14/17 xã, thị trấn bước đầu hoạt động có hiệu quả.

Việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được triển khai tích cực để hội viên CCB được tiếp cận và vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, số dư toàn huyện đạt trên 35 tỷ đồng với hơn 1.200 hộ vay vốn. Nhìn chung, số hội viên được vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích như phát triển kinh tế gia đình, hợp tác xã, trang trại... Từ đó đã tạo việc làm cho hơn 929 hội viên và con em hội viên có thu nhập ổn định. Việc vận động hội viên nêu cao tinh thần đồng đội, giúp nhau khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong lao động sản xuất được chú trọng. Nhờ đó, số hội viên có đời sống khá ngày càng tăng, hộ hội viên nghèo giảm qua từng năm.

          Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, thi đua làm kinh tế giỏi và giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, hội viên CCB còn thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm phát triển kinh tế nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, Hội huy động nguồn lực từ cán bộ, hội viên để thực hiện chương trình xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”. Đến nay Quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” của hội đạt gần 100 triệu đồng; đã xét hỗ trợ làm nhà mới cho 02 hội viên: (Đỗ Văn Sơn - xã Như Thụy; Lê Văn Chén - xã Tân Lập); Sửa chữa 02 nhà cho hội viên: (Lê Văn Minh - xã Nhạo Sơn; Nguyễn Văn Mùi - xã Đôn Nhân) nguồn hỗ trợ này thuộc nguồn ủng hộ quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB huyện năm 2018. Hội CCB huyện đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ chất độc da cam/dioxin: 2,4 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 7,5 triệu đồng… Đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng và phát triển quỹ hội, tổng số quỹ hiện nay của Hội CCB là gần 6 tỷ đồng, bình quân đạt trên 750.000 đồng/hội viên. Từ nguồn vốn này giúp cho các gia đình hội viên CCB nghèo vay, với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống cho mỗi gia đình hội viên CCB. Việc quan tâm thăm hỏi động viên tinh thần hội viên, các cấp Hội đã tổ chức thăm gần 200 lượt hội viên ốm đau, với giá trị tiền quà gần 20 triệu đồng, tổ chức tang lễ chu đáo cho 91 hội viên từ trần đúng với phong tục tập quán địa phương và quy định của Hội.

          Phối hợp, nâng cao kiến thức hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội Cựu chiến binh đã tham gia học tập Nghị quyết của Đảng với số hội viên tham gia gần 5.000 đồng chí; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2.150 đồng chí; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp ủy các cấp tổ chức  có gần 7.000 đồng chí tham gia; Quán triệt các quy định của tỉnh của địa phương cho 6.550 đồng chí tham gia. Đẩy mạnh cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp hội đã vận động hội viên hiến đất, hiến ngày công, ủng hộ tiền, tham gia vệ sinh, thu gom rác thải, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại thôn dân cư, tổ dân phố… đã hiến được 767m2 đất, 2.539 ngày công, ủng hộ gần 250 triệu đồng góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện.

Phối hợp với Công an huyện tuyên truyền vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn duy trì hoạt động của các tổ an ninh tự quản theo hướng dẫn. Phối hợp tuyên tuyền vận động Hội viên, và nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/3/2013 của Bộ chính trị (khóa XI), Hội đã tham gia giám sát một số nội dung như chi trả phụ cấp, trợ cấp về việc bảo đảm quyền lợi cho Hội viên CCB theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; phối hợp rà soát về việc xét chi trả trợ cấp cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế… Phối hợp với Đoàn thanh niên tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức thắp nến chi ân nhân dịp 27/7/2018. Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyn, tiếp tục thực hiện Văn bản số 238/CV-CCB ngày 09/5/2014 của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc về việc phối hợp thực hiện Quyết định số 1237-QĐ/TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

          Bằng sự quan tâm của các cấp Hội Cựu chiến binh, hội viên càng thêm tin tưởng vào các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực làm nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương, góp phần không nhỏ trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống ma túy, tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

                                                                               Ngọc Yến 

                                                         Trung tâm Văn hóa, TT, TT huyện Sông Lô 

Ngày đăng: 07/01/2019