Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Đôn Nhân giúp hội viên phát triển kinh tế

          Thời gian qua, Hội Nông dân xã Đôn Nhân đã tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa những giống cây, con mới vào trồng, chăn nuôi từng bước giúp hội viên phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

 

 

Hiện nay Hội Nông dân xã Đôn Nhân có 915 hội viên, sinh hoạt tại 09 chi hội thôn. Hàng năm, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Ngay từ đầu năm, đã có 830 hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cuối năm 2018 có 550 hộ hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó cấp huyện 180 hộ, cấp cơ sở 370 hộ đạt 220% kế hoạch. Có 9/9 chi hội tổ chức tham gia làm đường giao thông, thủy lợi đạt được 623 ngày công, với số tiền trên 94 triệu đồng; vận động hội viên đóng góp tu sửa nhà văn hóa thôn được 91 triệu đồng; các chi hội tham gia đóng góp các quỹ vận động ủng hộ khác được 45 triệu đồng .

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp mở 07 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật cho trên 700 lượt hội viên, nông dân tham gia, qua đó góp phần giúp hội viên, nông dân nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 10 buổi tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các quy định mới về nâng mức vốn vay... thu hút trên 1.000 lượt hội viên tham gia, giúp các hội viên và người dân địa phương nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để nghiêm túc chấp hành, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho 334 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 7,4 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Trong năm 2018 đã giúp 12/18 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Hội còn tổ chức thăm hỏi ốm đau các hộ hội viên với số tiền là trên 5,3 triệu đồng. Từ kết quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã Đôn Nhân đã tập trung nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như: Mô hình trồng cây ăn quả của Chi hội thôn Hòa Bình, hiện nay đã nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã với 25 mô hình kinh tế, cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ năm; mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 13 hộ vay vốn đã tạo việc làm ổn định và cho thu nhập khá để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt là sau khi có Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đã có nhiều hội viên đưa các cây trồng có năng suất cao vào sản xuất nông nghiệp từ đó đã tạo thu nhập cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi… đem lại thu nhập ổn định hàng năm cho nông dân. Điển hình như: Hộ hội viên nông dân Nguyễn Văn Cường- Thôn Trung nuôi lợn, nuôi cá thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm; hộ anh Đàm Văn Hải- thôn Dân Chủ nuôi lợn nái, lợn thịt siêu nạc cho thu nhập 600 triệu đồng/năm; hộ anh Hoàng Văn Toàn- thôn Tân Lập nuôi lợn thịt cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hộ Anh Nguyễn Hồng Lạn- thôn Hòa Bình trồng cây ăn quả: Ổi, nhãn, đu đủ, táo… cho thu nhập trên 600 triệu đồng/năm... Bên cạnh việc đem lại thu nhập cao còn giúp giải quyết việc làm cho hàng trăm hội viên nông dân trên địa bàn xã.

 Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân xã Đôn Nhân tiếp tục tăng cường, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, giúp hội viên xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ngọc Yến

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện

Ngày đăng: 05/01/2019