Tin kinh tế

Phụ nữ Sông Lô giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể, qua đó đã giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Lô hiện có gần 18.500 hội viên, trong đó, phần lớn chị em tham gia sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ, rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện đã triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo tới 100% xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp phụ nữ xóa đói giảm nghèo, giúp nhau thường xuyên; giúp nhau phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ... Năm 2018 toàn huyện có 4,37% hộ nghèo, Hội đã xây dựng kế hoạch bình xét phân công, lập sổ theo dõi giúp đỡ 47 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ  giúp bằng ngày công, con giốngvốn... với tổng số tiền trên 660 triệu đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Sông Lô phối hợp với Ngân hàng Chính sách XH huyện và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á nhận ủy thác nguồn vốn cho các hội viên phát triển kinh tế. Tính đến nay, đã có 75 tổ tiết kiệm vay vốn ở 14 xã, thị trấn có có vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH. Tổng số dư nợ toàn huyện đến nay là trên 77 tỷ đồng, có 2.870 hộ được vay vốn. Tổng dư nợ toàn huyện tại ngân hàng Đông Á đạt gần 2 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện tổ chức ký thỏa thuận liên ngành và triển khai tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn, đến nay Hội quản lý 159 tỷ cho 1.129 hộ vay. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều chị em đã phát triển kinh tế, thoát nghèo, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Đến nay có 38/ 47 hộ thoát nghèo vượt 11,76% so với chỉ tiêu năm.  Đồng thời Hội duy trì hoạt động giúp nhau thường xuyên, đột xuất bằng vốn, ngày công, con giống, phân bón, nguyên vật liệu xây dựng, thóc gạo... Trong năm, đã vận động  gần 1.400 hội viên phụ nữ giúp 186 chị có hoàn cảnh khó khăn,với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng, tiêu biểu như ở xã Yên Thạch, Phương Khoan, Đồng Quế, Lãng Công, Cao Phong...

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ Sông Lô thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hội viên bằng nhiều hình thức khác như: Phối hợp với các đơn vị mở lớp tập huấn dạy nghề và nâng cao tay nghề cho các hội viên; tổ chức 59 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, về chăm sóc cây lúa vụ xuân sớm, xuân muộn, kỹ thuật trồng cây vụ đông, kỹ thuật chăm sóc cây thanh long ruột đỏ, kỹ thuật nuôi gà trên nền lót sinh học tại 17 xã với gần 4.000 hội viên phụ nữ tham gia. Tiếp tục xây dựng và duy trì các tổ tiết kiệm tạo ra nguồn vốn cho chị em vay không tính lãi để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập; tuyên truyền đến các hội viên thực hiện chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch”… Nhờ những chính sách ưu đãi, sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mà số hộ nghèo, đặc biệt số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã giảm qua các năm. Từ đó, giúp các chị em khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế gia đình mình, nhiều chị em sau khi được tuyên truyền, học tập không còn tự ti, mặc cảm, mạnh dạn đứng ra vay vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi ... phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với đó, Hội LH Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” thu hút đông đảo hội viên tham gia với nhiều hình thức tiết kiệm như: “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm tại chi hội”… Đến nay, hội đã tiết kiệm được  trên 12,4 tỷ đồng, giúp 1.527 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vốn vay, Hội LH Phụ nữ huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững... Trong năm qua, đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 202 người lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh.

Không chỉ khuyến khích phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện còn vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, phụ nữ đơn thân, các hộ chính sách đặc biệt khó khăn. Tổ chức ra mắt CLB “Thiện nguyện kết nối yêu thương”, “Hũ gạo tiết kiệm” tại xã Lãng Công, Như Thụy, Tân Lập với 130 thành viên tham gia. Hội đã trao 01 sổ tiết kiệm, 07 xuất quà, 13 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá trên 78 triệu đồng và 131kg gạo ở xã Phương Khoan, Yên Quang Yên, Tứ Yên, Như Thuy, Yên Thạch. Từ sự giúp đỡ sẻ chia của Hội đã ấm lòng những cảnh đời bất hạnh, đã vơi đi những vất vả để ổn định cuộc sống.

Thực hiện Đề án “H trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025” Hội đã tổ chức ra mắt mô hình phụ nữ khởi nghiệp tại các chi hội; tổ chức tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong mô hình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh long ruột đỏ cho 82 hội viên phụ nữ.

Có thể khẳng định, từ những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội LH Phụ nữ huyện Sông Lô trong phong trào phát triển kinh tế, đã không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Lệ Quyên - Hà Minh

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện

Ngày đăng: 28/12/2018