Tin kinh tế

Huyện Sông Lô tập trung phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Những năm qua, huyện Sông Lô luôn quan tâm, tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT), từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

Thi công tuyến đường giao thông nông thôn tại Thị trấn Tam Sơn

 

Sông Lô là huyện miền núi, với hơn 90% người dân sống ở khu vực nông thôn, có vị trí địa lý không thuận lợi. Do vậy, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, đưa các tuyến đường giao thông vào hoạt động không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương kinh tế của nhân dân mà còn góp phần tạo ra diện mạo mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.

Với đặc thù là huyện miền núi, các điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, mạng lưới các công trình giao thông chưa thực sự được đầu tư phát triển đúng mức, việc triển khai các dự án, công trình trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn trong khâu GPMB, quá trình giải ngân chậm... Để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp. Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế tập trung giám sát và đôn đốc thi công các công trình. Các phòng, ban chức năng tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai thi công các công trình.

Trong năm 2018, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải phóng mặt bằng và thực hiện thi công công trình đường từ nút giao Văn Quán- đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đến trung tâm huyện lỵ và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I. Tiếp tục duy tu đường tỉnh lộ 307 đoạn qua xã Nhạo Sơn, Đồng Quế, Lãng Công. Xây rãnh, thảm asphan mặt đường tỉnh lộ 307 đoạn xã Tân Lập- Nhạo Sơn. Tiếp tục thi công 05 tuyến đường liên xã, 19 tuyến đường nội thị; duy tu sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp, như: ĐH 58 đoạn đê tả Sông Lô đi Nhân Đạo; ĐH 56, 56B đoạn từ tỉnh lộ 307 xã Tân Lập đi Yên Thạch, Như Thụy… Trong năm đã tiến hành khởi công 09 dự án của huyện, nâng cấp cứng hóa được được 29,3 km đường giao thông; trong đó đường giao thông trục xã 5,65 km, đường trục thôn 10 km, đường ngõ xóm 11,75 km, giao thông nội đồng 1,19 km. Nâng tỷ lệ đường trục xã được cứng hóa lên 222,43 km đạt 94,59%; đường trục thôn được cứng hóa 194,2km đạt 84,47%, đường ngõ xóm cứng hóa  122,25km đạt 55,12%, đường trục chính giao thông nội đồng cứng hóa 83,12km đạt 61,12%. Trong năm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 11  công trình, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành. Tổng giá trị đầu tư ước thực hiện 170.200 triệu đồng, tăng 7,58% so với cùng kỳ.

Với phương châm "Nhân dân làm và quản lý là chính, Nhà nước có sự hỗ trợ” đã khai thông” khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương. Nhờ chính sách này đã huy động được tiềm năng trong nhân dân thông qua việc tự nguyện đóng góp, tạo nên phong trào nhân dân cùng xây dựng, cùng làm đường giao thông nông thôn.

Không chỉ vậy, qua chính sách này, việc xây dựng đường giao thông nông thôn đã được xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, nguồn vốn của các tổ chức, cơ quan, cá nhân để thực hiện. Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Sông Lô những năm qua đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi thông thương hàng hóa. Sản xuất nông, lâm nghiệp thuận tiện tiêu thụ, tìm kiếm thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm dần hộ nghèo, tạo đà cho phát triển KT- XH, giữ vững AN-QP của địa phương.

 Lệ Quyên

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Sông Lô

 

Ngày đăng: 19/12/2018