Truyền hình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô

 

Ngày đăng: 09/11/2018