Tin kinh tế

Sông Lô tập trung chỉ đạo hoàn thành tiến độ các công trình trọng điểm

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH, UBND huyện Sông Lô tích cực chỉ đạo công tác quản lý, đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn.

 

 

Dự án Khu trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Sông Lô đang được đẩy nhanh tiến độ thi công


 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công, UBND huyện Sông Lô tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 70/NQ - CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ tái định cư, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm do huyện làm chủ đầu tư. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh quy mô các công trình xây dựng cơ bản theo nguồn vốn đã được phê duyệt và bố trí.

Với quan điểm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH, thu hút đầu tư, tạo diện mạo mới cho địa phương, những năm qua, UBND huyện Sông Lô luôn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng, trong đó đặc biệt ưu tiên các công trình mang tính cấp bách và các địa phương đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai 18 dự án chuyển tiếp từ các giai đoạn trước với tổng vốn dự toán đã được phê duyệt trên 640 tỷ đồng, vốn đã cấp đến thời điểm hiện nay đạt 363 tỷ đồng; triển khai mới 8 dự án với tổng mức đầu tư 191 tỷ đồng, tổng vốn dự toán được phê duyệt cấp trong năm 2018 là hơn 81 tỷ đồng. Số các công trình này đều do UBND huyện làm chủ đầu tư. Trong đó, có một số công trình trọng điểm, như: Đường đôi trung tâm huyện lỵ huyện Sông Lô (tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng); Khu Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Sông Lô (tổng mức đầu tư trên 195 tỷ đồng); mở rộng đường 307B đoạn từ ngã ba Nhạo Sơn đến ngã ba thị trấn Tam Sơn (tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng); một số tuyến đường nội thị trên địa bàn huyện, thị trấn Tam Sơn, các tuyến đường giao thông liên xã; hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Trường THCS Sông Lô...

Với đặc thù là huyện miền núi, KT - XH còn nhiều khó khăn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, mạng lưới các công trình giao thông chưa thực sự được đầu tư phát triển đúng mức, việc triển khai các dự án, công trình trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn trong khâu GPMB, quá trình giải ngân chậm... Để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình trọng điểm theo đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, UBND huyện Sông Lô chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp. Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế tập trung giám sát và đôn đốc thi công các công trình. Các phòng, ban chức năng tập trung giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình triển khai thi công các công trình.

Ông Trần Văn Khanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Sông Lô cho biết: Công tác đền bù GPMB phục vụ triển khai các công trình trên địa bàn huyện luôn tốn rất nhiều thời gian do phụ thuộc nhiều vào quy trình triển khai, phương thức bồi thường. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa đồng tình về đơn giá đền bù và các chính sách giải quyết đất dịch vụ, đất tái định cư... ảnh hưởng không ít đến hiệu quả triển khai và hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của huyện.

Để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra, UBND huyện Sông Lô tập trung quyết liệt trong công tác GPMB nhằm sớm bàn giao mặt bằng thi công cho các công trình, đặc biệt là các công trình dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2018. Thực hiện các cơ chế, chính sách một cách linh hoạt, ưu tiên bố trí giải ngân đủ nguồn vốn đã được phê duyệt dự toán, chỉ đạo các địa phương trong huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB và hỗ trợ tái định cư đối với các dự án phải đền bù, giải tỏa để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng thi công, thực hiện việc giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đề ra. Yêu cầu các đơn vị nhà thầu, thi công phải xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu, cụ thể đối với từng dự án theo quý, năm; phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình khi đủ điều kiện, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, đôn đốc các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành theo đúng tiến độ ký kết. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ công trình của các nhà thầu, đặc biệt là các công trình chuyển tiếp và các công trình trọng điểm có nguồn vốn đầu tư lớn của ngân sách cấp tỉnh, huyện.

Nghiêm túc thực hiện việc thi công đến đâu nghiệm thu đến đó, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 21/11/2018