An ninh quốc phòng

Xã Đôn Nhân diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

             Sáng 12/10/2018, xã Đôn Nhân tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ  năm 2018. Tới dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có lãnh đạo BCH Quân sự huyện, lãnh đạo Công an huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xãĐôn Nhân đến tham dự.

 

Toàn cảnh buổi diễn tập

 

           Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đôn Nhân năm 2018 gồm có các nội dung  huấn luyện chính: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao. Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh: LLVT xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; Công an nhận chuyển lên báo động SSCĐ. Nhận chỉ thị, thông báo của cấp trên chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninhHội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã; quyết nghị, chủ trương, biện pháp lãnh đạo chiến đấu phòng thủHội nghị Ủy ban nhân dân triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Nhận mệnh lệnh chiến đấu phòng thủ, điều chỉnh, bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị của Trưởng Công an xã; Kế hoạch của các ngành bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ ...

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Đôn Nhân năm 2018

 

 

 

            Việc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động, hiệp đồng tác chiến, phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

 

 

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đôn Nhân năm 2018 kết thúc và được Ban chỉ đạo đánh giá cao, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

 

 

 

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đôn Nhân năm 2018.

 

            Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Sông Lô đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã; UBND xã Đôn Nhân khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đôn Nhân năm 2018.

Lệ Quyên

 

Trung tâm Văn hóa, TT, TT Sông Lô

 

Ngày đăng: 13/10/2018