An ninh quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô đẩy mạnh công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

               Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những khâu công tác giữ vai trò rất quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân. Thông qua công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kiểm tra, xem xét, xác định lại một lần nữa việc thực hiện tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng; tiếp nhận, phân loại, xác định đơn thuộc tin báo, tố giác tội phạm hay đơn kiến nghị phản ánh, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết trong hoạt động tư pháp, từ đó chuyển các phòng nghiệp vụ để kiểm sát kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và oan người vô tội hoặc tránh được việc đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Nhận thức được vai trò của khâu công tác này, trong thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Sông Lô đã tiến hành rà soát đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Ngay khi có kết quả rà soát, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát, Viện KSND huyện Sông Lô đã ban hành Quyết định trực tiếp kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Lô. Qua quá trình kiểm sát, Viện KSND huyện Sông Lô đã kịp thời chỉ ra một số tồn tại trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô như: Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo không đánh số trang theo thứ tự tài liệu; không hướng dẫn cho người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.

Từ đây, Viện KSND huyện Sông Lô đã ban hành kiến nghị, đề nghị cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với cán bộ thực hiện công tác này, thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp thuộc thẩm quyền phải tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao- Bộ Công an- Bộ Quốc phòng- Bộ Tư pháp ngày 10/8/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại tố cáo.

Ngoài ra, Viện KSND huyện Sông Lô còn phát hiện một số bất cập trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan CSĐT của ngành Công an với các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Cụ thể là: Tại khoản 1 Điều 479 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, người tố cáo được nhận “Quyết định giải quyết tố cáo”. Tuy nhiên, tiểu mục 2.4, mục 2, phần III của Thông tư liên tịch số 02 quy định việc giải quyết tố cáo phải được thể hiện bằng “kết luận”. Trong khi đó, tại Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an quy định việc giải quyết tố cáo bằng Quyết định giải quyết tố cáo.

Chính vì vậy, cần nhiều hơn nữa các văn bản hướng dẫn cụ thể và thống nhất để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng đạt được hiệu quả cao, chất lượng tốt, tránh đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

                                Hoàng Thị Thanh Hường

                              Viện KSND huyện Sông Lô

Ngày đăng: 04/10/2018