An ninh quốc phòng

Huyện Sông Lô khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4

Ngày 24/9/2018, Tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân Sự huyện, huyện Sông Lô tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 4. Dự khai mạc có đồng chí Đỗ Huy Chiến- UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh (QP&AN) huyện; các đồng chí là thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN huyện Sông Lô và 60 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ đảng viên, công chức viên chức của các cơ quan huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN huyện phát biểu khai mạc lớp học

 

 Phát biểu khai mạc lớp học, Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh- UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN huyện yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm các quy định của Ban tổ chức lớp học, tham gia học đầy đủ thời gian, học đủ các chuyên đề, tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch đánh giá kết quả, phấn đấu đạt kết quả khá, giỏi. Qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng- an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Sông Lô ổn định về chính trị, giàu mạnh về kinh tế và đảm bảo về quốc phòng- an ninh.

 

 

Toàn cảnh lớp học

 

Lớp học diễn ra trong thời gian 04 ngày (từ 24/9/2018 đến 28/9/2018) gồm có 60 học viên tham gia. Trong thời gian 04 ngày học tập, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng- an ninh, về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố QP&AN; các hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục QP&AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên…

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP&AN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong tổ chức, thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

 Ngọc Yến

 Trung tâm Văn hóa, TT, TT Sông Lô

 

 

Ngày đăng: 25/09/2018