Tin kinh tế

Sông Lô phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Sông Lô có 13/16 xã đạt chuẩn NTM. Hiện, huyện đang chỉ đạo các địa phương huy động các nguồn lực đầu tư vào các tiêu chí khó, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2019.Trồng ổi cho nguồn thu bền vững, góp phần nâng cao đời sống nông dân xã Đôn Nhân

Những ngày tháng vừa qua, về huyện Sông Lô, chúng tôi được hòa mình trong niềm vui phấn khởi của người dân, khi địa phương tổ chức công bố 3 xã: Đôn Nhân, Phương Khoan, Đức Bác đạt chuẩn NTM. Theo lãnh đạo huyện, những thành quả mà chương trình xây dựng NTM mang lại là vô cùng lớn, dù mỗi địa phương có cách làm khác nhau nhưng đều bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân.

Để thực hiện chương trình xây dựng NTM hiệu quả, đảm bảo tiến độ, UBND huyện kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến các xã; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tái cơ cấu trong nông nghiệp; ưu tiên nguồn lực cho xây dựng hạ tầng; phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm từng loại danh mục đầu tư, tạo thuận lợi cho xã chủ động cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực triển khai thực hiện tại địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Thanh niên Sông Lô chung sức xây dựng NTM”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng”… qua đó, nhiều cách làm hay, những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm được phổ biến, nhân rộng đã góp phần giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kịp thời điều chỉnh, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

3 năm qua, huyện huy động được hơn 2.500 tỷ đồng cho xây dựng NTM.Đến nay, trên địa bàn huyện có 100% xã đạt các tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, quốc phòng và an ninh. Diện mạo nông thôn ở các làng quê có nhiều đổi mới. Nổi bật là cơ sở hạ tầng các xã được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, tạo đà cho phát triển kinh tế- xã hội. Toàn huyện đã cứng hóa được hơn 94% đường trục xã, gần 83% đường trục thôn, hơn 74% đường ngõ xóm và hơn 60% đường trục chính giao thông nội đồng; 100% các thôn có nhà văn hóa; trên 98% hộ dùng điện an toàn.

Nhằm khai thác lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chỉ đạo các xã, các cơ quan chuyên môn thực hiện dồn thửa, đổi ruộng tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế, phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị… qua đó, tạo động lực cho người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập.

Hiện, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai hiệu quả và nhân rộng như nuôi lợn nái ở các xã: Lãng Công, Hải Lựu, Nhân Đạo, Đồng Quế; trồng ổi xã Đôn Nhân; nuôi rắn xã Bạch Lưu; làng nghề mây tre đan xã Cao Phong, nghề đá mỹ nghệ xã Hải Lựu… góp phần nâng cao thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn huyện năm 2018 ước đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; hơn 95% lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%.

Đối với các nhóm tiêu chí: Văn hóa, xã hội, môi trường được huyện chỉ đạo quyết liệt, huy động được các địa phương vào cuộc. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16/16 xã đạt và duy trì phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế tăng cao với khoảng 90% và 57% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia… Hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững.

Phấn đấu hết năm 2019, toàn huyện có thêm 3 xã: Quang Yên, Như Thụy, Tứ Yên đạt chuẩn và trở thành huyện NTM, hiện nay, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM.

Tiếp tục quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở ở nông thôn; đẩy mạnh các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh. Huy động các nguồn lực tiếp tục hỗ trợ đầu tư các tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm…

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 18/09/2018