Thi tuyển viên chức 2018

Tài liệu ôn thi viên chức huyện Sông Lô năm 2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

Danh mục tài liệu môn kiến thức chung: 
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ hướng dẫn viên văn hóa hạng III: 
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ kế toán viên: 
Danh mục tài liệu môn chuyên ngành vị trí phóng viên, biên tập viên: 
Danh mục tài liệu viên chức quản lý thiết kế, giám sát thi công, kỹ sư hạng III: 
Danh mục tài liệu môn nghiệp vụ kế toán - tài chính: 
Danh mục tài liệu môn tiếng anh, tin học: 
 
 
 
Ngày đăng: 17/08/2018
Các tin cùng chuyên mục