Tin kinh tế

Xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn ở Sông Lô

Chủ trương của UBND huyện Sông Lô trong việc triển khai xây dựng công trình giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn là đảm bảo tính dân chủ từ khâu huy động vốn, giám sát quá trình xây dựng, đến khi nghiệm thu. Để tận dụng tối đa nguồn lực xã hội hóa, huyện Sông Lô tích cực tuyên truyền, vận động huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng GTNT bằng nhiều hình thức.

 

Nhờ nguồn vốn xã hội hóa, nhiều công trình giao thông nông thôn tại xã Đức Bác (Sông Lô) được hoàn thành.
 

 

Sông Lô là một trong những huyện có phong trào phát triển GTNT ở mức khá của tỉnh. Năm 2017, tổng kinh phí đầu tư xây dựng GTNT của huyện đạt hơn 60 tỷ đồng (vượt 15% so với kế hoạch đề ra). Ngoài ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa của huyện đạt giá trị hàng tỷ đồng; trong đó, người dân đóng góp: 43.000m2 đất (trị giá hơn 2 tỷ đồng), tự nguyện tháo dỡ 680m tường rào (trị giá 340 triệu đồng), hơn 12.000 ngày công lao động...

Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân quản lý và sử dụng” trong việc kiểm tra, giám sát xây dựng công trình GTNT, các công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Xác định tuyên truyền là khâu quan trọng để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng GTNT, UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về lợi ích lâu dài trong đầu tư phát triển GTNT; giao các tổ chức, đoàn thể có uy tín trong xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... phát động phong trào.

Hàng năm, dựa vào thành tích đạt được của các địa phương, UBND huyện tổ chức bình xét, chấm điểm thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua xây dựng GTNT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Tiến, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sông Lô cho biết: GTNT tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho từng địa phương. Người dân là đối tượng được hưởng lợi từ GTNT, do vậy, đầu tư xây dựng GTNT là trách nhiệm của cả cộng đồng. Trên cơ sở chủ trương của tỉnh trong phát triển GTNT: “Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân làm là chính, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần”, người dân có thể tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý trực tiếp việc xây dựng GTNT về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật... trong quá trình thực hiện dự án; vận động người dân đóng góp, sử dụng kinh phí đúng mục đích và sau khi nghiệm thu, quyết toán công trình phải công khai toàn dân”.

Những năm qua, cùng với phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào xây dựng GTNT trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển mạnh ở nhiều xã như: Đức Bác, Quang Yên, Hải Lựu...

Vừa qua, xã Đức Bác (Sông Lô) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Từ khi bắt đầu xây dựng đến khi đạt chuẩn NTM, kinh phí đầu tư xây dựng GTNT là vấn đề được UBND xã đặc biệt quan tâm. Theo quy định, các đường trục chính liên thôn, liên xã được UBND tỉnh hỗ trợ 50%, UBND xã ra nghị quyết để xã và nhân dân cùng làm; trong đó, xã đầu tư 35% kinh phí, người dân đóng góp 15% còn lại.

Đối với tuyến giao thông nội đồng, bên cạnh các tuyến chính được UBND tỉnh hỗ trợ 100%, UBND xã vận động đóng góp kinh phí xây dựng các tuyến phụ theo tỷ lệ: UBND xã 30%, người dân đóng góp 70%. Tính đến hết năm 2017, tổng kinh phí xây dựng GTNT huy động từ nguồn xã hội hóa của xã đạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bác chia sẻ: Nguồn vốn xây dựng GTNT rất lớn, ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phải phát huy tổng hợp sức mạnh của toàn dân, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân trong xã hiểu được rằng: Việc mở rộng, cứng hóa các con đường là cơ hội cho ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển, là nhu cầu cấp thiết, quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của chính họ.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong phát triển GTNT tại xã tương đối thuận lợi, ngoài đóng góp của người dân, nhiều doanh nghiệp nhận thấy lợi ích lâu dài trong sản xuất,kinh doanh nên ủng hộ với số tiền không nhỏ. Một số doanh nghiệp ứng trước vốn đối ứng xây dựng GTNT cho xã, nhờ vậy, các công trình GTNT trên địa bàn hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát, việc xã hội hóa trong phát triển GTNT tại xã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Đến nay, xã đã trả xong nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM, thành công này có sự đóng góp lớn từ nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư các công trình GTNT.

Trong thời gian tới, Sông Lô không chỉ huy động đóng góp của các tập thể, cá nhân trong huyện mà chính quyền các xã, thị trấn có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực (các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương đang công tác ở mọi miền đất nước...) cùng góp sức xây dựng GTNT, tạo tiền đề cho việc xây dựng và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM trong các năm tiếp theo.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 15/08/2018