Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị bàn về công tác giao đất dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ công tác dồn thửa đổi ruộng và xử lý các vi phạm về đất đai.

            Sáng ngày 10/8/2018, UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị bàn về công tác giao đất dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ công tác dồn thửa, đổi ruộng và xử lý các vi phạm về đất đai. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng của huyện, thành viên Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác giao đất dịch vụ, kết quả thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng và xử lý các vi phạm về đất đai. Theo đó, Huyện ủy- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả cụ thể: Về công tác giao đất dịch vụ tính đến 31/7/2018 toàn huyện đã có 17/17 xã, thị trấn quy hoạch vị trí đất dịch vụ; 14/17 xã đã thực hiện tốt việc giao đất dịch vụ với tổng số hộ 12.453/16.910 = 73,6%, diện tích đã chi trả 5,61/7,46ha = 75,2%.

           Về thực hiện công tác dồn thửa, đổi ruộng, năm 2017 huyện chỉ đạo chọn xã Bạch Lưu và xã Yên Thạch làm điểm. Đến thời điểm 31/7/2018 xã Bạch Lưu có tổng diện tích đất tự nhiêm là 626,39 ha, với diện tích đất nông nghiệp là 108,91 ha, diện tích đất trồng lúa là 86,02 ha chiếm 78,98%. Xã lựa chọn thôn Hồng Sen làm thí điểm với tổng số hộ trong thôn 110 hộ, diện tích dồn thửa 15,5 ha. Hiện tại xã đang tiếp tục chỉ đạo các tiểu ban của thôn thực hiện lập phương án dồn thửa đổi ruộng để thông qua nhân dân tham gia, bàn bạc, quyết định. Đối với xã Yên Thạch tổng diện tích đất tự nhiên là 809,29 ha, với diện tích đất nông nghiệp là 556,17 ha, diện tích đất trồng lúa là 335,77 ha chiếm 85,65%. Hiện tại xã chỉ đạo dồn thửa, đổi ruộng được 10ha... Năm 2018 tiếp tục chỉ đạo thị trấn Tam Sơn, xã Đồng Thịnh và xã Đức Bác thực hiện dồn thửa, đổi ruộng. Tính đến nay, các xã đã làm tốt công tác dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất là: Xã Hải Lựu 40 ha, Cao Phong 30 ha…

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Sông Lô và phương án xử lý trong thời gian tới. Tính đến thời điểm 31/7/2018 trên địa bàn huyện Sông Lô có 1.231 trường hợp vi phạm về đất đai, với tổng diện tích 27,26 ha. Trong đó: Lấn đất là 255 trường hợp với diện tích 5,61 ha; chiếm đất là 14 trường hợp với diện tích 0,41 ha; chuyển mục đích sử dụng đất trái phép: 793 trường hợp với diện tích 18,39 ha; giao đất trái thẩm quyền: 169 trường hợp với diện tích 2,85 ha.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá lại những khó khăn, vướng mắc; đóng góp ý kiến cũng như những kiến nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn huyện; đồng thời trao đổi thẳng thắn những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện giao đất dịch vụ cũng như kế hoạch xử lý những vi phạm về đất đai trong thời gian tới. Hội nghị đã quán triệt 100% xã, thị trấn tổ chức lập phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể, công khai phương án và trình UBND huyện đề xuất phương án xử lý.

          Hội nghị đã quán triệt 17/17 xã, thị trấn tập trung chỉ đạo việc thực hiện giao đất dịch vụ, công tác dồn thửa, đổi ruộng; giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, với các giải pháp cụ thể như: Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các vi phạm sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2014 (Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người đang sử dụng đất khi có căn cứ theo quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp khắc phục, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện, không được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Ngọc Yến

                                              Trung tâm VHTTTT huyện

 

Ngày đăng: 11/08/2018