Thời sự tổng hợp

UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

           Sáng ngày 25/7/2018, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện cùng các đồng chí là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. 

 

 

Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

          Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá tình hình để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy tình hình kinh tế- xã hội của huyện có bước phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 8,42% tăng 1,37% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất vật chất đạt trên 2.175 tỷ đồng. So với cùng kỳ: Ngành nông- lâm- thủy sản tăng 4,75%; ngành công nghiệp- xây dựng và TTCN tăng 13,23%; thương mại- dịch vụ tăng 5,99%; các ngành dịch vụ đáp ứng tốt cho sản xuất, tiêu dùng và đời sống của nhân dân. Công tác quy hoạch và xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào các công trình trọng điểm. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả; xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản từng bước được giải quyết. Sự nghiệp GD&ĐT có tiến bộ, chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo tiếp tục được chú trọng, các chính sách về an sinh xã hội được duy trì. Các lĩnh vực Y tế, dân số, KHHGĐ được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88,5%, tăng 3,5 so với cùng kỳ; chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện ở cả 2 tuyến, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 9,9%. Hoạt động Văn hóa- Thông tin- Thể thao được tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh- tế xã hội trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội của huyện phát triển ổn định, tốc độ phát triển kinh tế đạt 8,42% tăng 1,37% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất vật chất đạt 2.175,091 tỷ đồng. Trong đó: Ngành nông- lâm- thủy sản tăng 4,75%; công nghiệp- xây dựng và tiểu thủ công nghiệp tăng 13,23%; thương mại- dịch vụ tăng 13,3%. Về nông nghiệp: Sản xuất vụ Đông xuân được chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tập trung chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh, xử lý dứt điểm các diện tích lúa bị nhiễm bệnh cục bộ, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Do đó, lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả vượt mức kế hoạch đề ra, năng suất lúa bình quân đạt 59,68 tạ/ha, tăng 12,6% kế hoạch và tăng 4,01% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện thời gian qua được đánh giá là ổn định, tích cực chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm nên không có dịch bệnh xảy ra, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng và phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 7 nghìn tấn, tăng 0,33% so với cùng kỳ.

 

 

Đồng chí Trịnh Thị Bình- Trưởng phòng NN&PTNT báo cáo kết quả

thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM

 

          Sản xuất Lâm nghiệp- trồng và bảo vệ rừng: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 87,8 ha, vượt 46,3% kế hoạch; trồng cây phân tán đạt 216.640 cây. Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai được quan tâm thực hiện và phối hợp chặt chẽ, điều tiết kịp thời; triển khai công tác PCTT&TKCN đến các xã, thị trấn, coi trọng việc kiểm tra đê, kè, cống, hồ đập và hệ thống các công trình tiêu, luồng tiêu để kịp thời tiêu úng phục vụ sản xuất. Công tác xây dựng nông thôn mới: UBND huyện đã chỉ đạo các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM; đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 hoàn thiện các nội dung chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí ở các xã chưa đạt chuẩn NTM để đảm bảo về đích theo đúng lộ trình.

          Công tác cải cách hành chính, nội vụ, tư pháp, thanh tra được quan tâm thực hiện tốt, cải cách hành chính về bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức được đẩy mạnh. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân và tập trung xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng và tích tụ đất đai được trên 40 ha (Yên Thạch trên 10 ha, Cao Phong trên 30 ha).

          Về giao thông, xây dựng, công nghiệp, TTCN và quản lý thị trường: Tiếp tục thi công 05 tuyến đường liên xã, 09 tuyến đường nội thị; duy tu, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng do cấp xã làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa các vi phạm hàng lang ATGT. Nâng cấp, cứng hóa được 35 km đường giao thông (Đường trục xã: 12 km, đường trục thôn, liên thôn: 10 km, đường ngõ xóm: 13 km); hoàn thành quyết toán 08 công trình và đẩy nhanh tiến độ các công trình chưa hoàn thành. Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra 49 lượt, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ với số tiền 13,1 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất sứ với số hàng hóa trị giá trên 2 triệu đồng. Về thương mại, dịch vụ toàn huyện có 13 chợ, trên 4.200 cơ sở hoạt động kinh doanh và dịch vụ, tổng giá trị thương mại, dịch vụ ước đạt 601.584 triệu đồng tăng 5,99% so với cùng kỳ. Công tác bưu chính, viễn thông luôn đảm bảo kịp thời, an toàn thuận lợi, phát triển được 2.700 thuê bao, tổng doanh thu ước đạt 15.100 triệu đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Về tín dụng, ngân hàng: Ngân hàng NN&PTNT vốn huy động 740 tỷ đồng, tăng 22,2%, dư nợ tín dụng trên 700 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Ngân hàng CSXH cho vay đạt 261,8 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 468.046,2 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ; tổng chi NSNN ước thực hiện 323.079,4 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch, vượt 22% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư trong 6 tháng đầu năm đã thu hút được 04 nhà đầu tư xây dựng tại các cụm công nghiệp thuộc các xã Đồng Thịnh, Đồng Quế.

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm- Trưởng phòng TC-KH báo cáo công tác thu-chi NS năm 2017

và tình hình ước thực hiện dự toán năm 2018

 

         Công tác Giáo dục- Đào tạo được chỉ đạo xuyên suốt, tập trung phát triển quy mô trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục, hệ thống trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập được quan tâm đầu tư; sự nghiệp giáo dục được cả xã hội quan tâm, tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng thêm 02 trường đạt chuẩn Quốc gia MĐ2 (Trường tiểu học: Bạch Lưu, Đức Bác), toàn huyện có 47/57 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 82,45%. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn học sinh giỏi được nâng lên, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới đạt 100%; tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 98,8%; tham dự đầy đủ các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, kết quả đạt được: Cấp tỉnh bậc tiểu học đạt 16 giải (04 giải nhì, 05 giải ba, 07 giải KK),  bậc THCS đạt 167 giải (03 giải nhất, 24 giải nhì, 47 giải ba, 93 giải KK); cấp Quốc gia và khu vực, bậc tiểu học đạt 25 giải ( 04 HCV, 05 HCB, 08 HCĐ và 08 giải KK), bậc THCS đạt 07 giải (01 giải nhất, 04 giải nhì, 02 giả ba và 01 giải KK).

         Công tác Văn hóa- Thông tin- Thể thao: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo chủ đề, chủ điểm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” được tập trung thực hiện. Tổ chức đoàn VĐV tham dự Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018, kết quả  đạt 11 huy chương (04 HCV, 03 HCB, 04 HCĐ); làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý các lễ hội trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, tổ chức khám và điều trị cho 35.950 lượt bệnh nhân, tiêm chủng đầy đủ, an toàn cho trên 1.000 trẻ dưới 01 tuổi đạt 48% kế hoạch năm, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 9,9%. Tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra 220 cơ sở, trong đó trên 60% cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Về lao động việc làm: Đã giải quyết việc làm cho 1.291 lao động mới, đạt 64,5% kế hoạch năm; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách.  

         Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp tội phạm; trong 6 tháng đầu năm phát hiện 16 vụ vi phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 13 vụ; tệ nạn xã hội phát hiện 19 vụ gồm 45 đối tượng; xử lý 1.785 trường hợp vi phạm giao thông với 2.368 lỗi, tạm giữ 238 phương tiện và 1.574 bộ giấy tờ xe các loại, ra quyết định xử phạt hành chính 1.561 trường hợp với số tiền 762,5 triệu đồng. Công tác quân sự địa phương được duy trì, hoàn thành công tác tuyển quân năm 2018 với 215 tân binh đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức huấn luyện cho dân quân tự vệ ở 18/25 đơn vị với 699 đồng chí, đạt 95,6% kế hoạch theo đúng phương châm “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; toàn huyện tiếp 127 lượt công dân đến có ý kiến đề nghị, phản ánh; tiếp nhận 200 đơn với 180 đơn thuộc thẩm quyền (Cấp xã: 117, cấp huyện: 63) đã được các cơ quan chức năng giải quyết .

 

 

Đồng chí Vũ Văn Học- Phó Chánh Thanh tra huyện báo cáo công tác tiếp công dân,

giải quyết đơn thư KNTC 6 tháng đầu năm 2018

 

          Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề mà báo cáo đưa ra. Đồng thời trao đổi, đề ra những giải pháp, phương hướng giải quyết một số vấn đề còn tồn tại khó khăn như: Vấn đề thu hút đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, vốn đầu tư và nợ đọng trong xây dựng cơ bản cấp xã; tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tại các xã Tứ Yên, Quang Yên và Như Thụy; thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác dồn thửa đổi ruộng và tích tụ ruộng đất; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải; giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

 

 

 

Lãnh đạo các xã thị trấn đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

 

 

Toàn cảnh Hội nghị  

 

          Kết luận hội nghị đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đã đạt được về kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế- văn hóa xã hội. Tăng cường sự chỉ đạo của các phòng, ban, ngành, các xã thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018. Chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan tiến hành kiểm tra tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình. Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, cống, hồ đập, xử lý ách tắc luồng tiêu và các nội dung theo phương châm 4 tại chỗ tại các xã, thị trấn, các đơn vị để kịp thời xử lý với các diễn biến bất thường của thời tiết. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình; tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, trấn chỉnh đối với các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã Tứ Yên, Quang Yên và Như Thụy đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM để về đích theo đúng lộ trình đã đề ra. Rà soát các di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp Quốc gia trên địa bàn huyện để xây dựng phương án khôi phục, duy tu kịp thời; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện nghiêm việc điều chuyển cán bộ trong hệ thống giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục; Công an huyện tăng cường ổn định tình hình, đảm bảo an ninh nội bộ, chủ động xử lý những vụ việc kéo dài. Cải cách hành chính cần triển khai cụ thể, bài bản, các bộ phận chuyên môn giải quyết triệt để công việc không để vụ việc tồn đọng. Quán triệt tác phong làm việc, khắc phục tình trạng làm việc cầm trừng, né tránh trong việc phối hợp giữa các bộ phận như giải quyết đơn thư KNTC, việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá đất... Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

 

Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

trao Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

 

          Nhân dịp này, UBND huyện tổ chức trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể, Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

                                                          Hà Minh - Thu Hà

 

Ngày đăng: 25/07/2018