Thời sự tổng hợp

Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện Sông Lô giải quyết việc làm mới cho 1.291 lao động

           Xác định công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; thời gian qua, huyện Sông Lô đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 
 
Công nhân làm việc tại các công ty may trên địa bàn huyện có thu nhập ổn định
 

          Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động ban hành kế hoạch giải quyết việc làm, kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác lao động việc làm, trong đó tập trung chủ yếu về công tác xuất khẩu lao động. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm và Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các công ty làm đầu mối tuyển dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thông tin về thị trường lao động, chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động đối với người có nhu cầu học nghề và xuất khẩu lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, nâng cao trình độ người lao động; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm tới người lao động… Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Sông Lô đã giải quyết việc làm mới cho 1.291 lao động, đạt 64,5% kế hoạch năm; đưa 75 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu ở các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn giải quyết việc làm tại các xã, thị trấn; thường xuyên nắm bắt nhu cầu lao động của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó xây dựng kế hoạch tư vấn giúp các lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập,ổn định cuộc sống. Phấn đấu năm 2018, toàn huyện sẽ giải quyết việc làm cho trên 2.071 lao động, trong đó 271 lao động đi làm việc có thời hạn  ở nước ngoài.

Lệ Quyên

Trung tâm VH, TT, TT Sông Lô

Ngày đăng: 02/08/2018