Tin Văn hóa xã hội

Hội bảo trợ NTT&TEMC huyện Sông Lô phối hợp trao vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi 02 xã Đức Bác, Tứ Yên

Ngày 26/6/2018, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi (NTT&TEMC) tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TEMC huyện Sông Lô tổ chức chương trình trao vốn nuôi bò sinh sản cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi thuộc 02 xã Đức Bác và xã Tứ Yên. Tham dự chương trình trao vốn có ông Đặng Huy Hảo- Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh, bà Khổng Thị Khánh- Phó trưởng Phòng Lao động- TB&XH, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TEMC huyện Sông Lô, ông Hoàng Minh Phú- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TEMC huyện Sông Lô, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đức Bác, xã Tứ Yên cùng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn dân cư có hộ gia đình được hỗ trợ vốn và 10 hộ gia đình thuộc diện được nhận hỗ trợ vốn.

Một số hình ảnh tại buổi trao vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi 02 xã Đức Bác, Tứ Yên

 

 

Chương trình đã trao cho UBND xã Đức Bác 35 triệu đồng để giúp đỡ cho 05 hộ, trao cho UBND xã Tứ Yên 35 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho 05 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi. Từ năm 2017, Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã phối hợp trao vốn nuôi bò sinh sản cho 32 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Sông Lô (trong đó xã Đức Bác 15 hộ, xã Tứ Yên 12 hộ, xã Đồng Thịnh 05 hộ) với tổng số tiền là 224 triệu đồng.

 

 

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự sẻ chia giúp đỡ, động viên và tạo động lực cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững. Và là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh nhằm chăm lo, chia sẻ khó khăn với người tàn tật và trẻ em mồ côi. Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh  mong muốn chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ các hộ thêm vốn, hỗ trợ thuốc thú y chăm sóc bò cho các hộ gia đình. Đồng thời cũng động viên các hộ gia đình được nhận vốn hỗ trợ nuôi bò sinh sản cố gắng chăm nuôi bò giống để bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, tạo nguồn thu nhập trong phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống.

 

 

Tại hội nghị lãnh đạo xã Đức Bác và xã Tứ Yên đã cam kết chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình được nhận hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản thực hiện đúng chương trình của Hội Bảo trợ NTT&TEMC tỉnh đã trao, xã sẽ có trách nhiệm đồng hành cùng quá trình thực hiện chương trình của Hội cũng như chỉ đạo bộ phận Thú y thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, động viên các hộ gia đình chăm sóc, nuôi bò đạt hiệu quả để phát triển kinh tế cũng như bảo toàn nguồn vốn. Đại diện hộ gia đình được nhận nguồn vốnhỗ trợ cũng bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của các cấp hội, các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nguồn vốn để nuôi bò sinh sản đối với hộ nghèo, cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chương trình trao vốn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có người tàn tật và trẻ em mồ côi tại huyện Sông Lô đã góp phần giúp cho các hộ có thêm một nguồn đầu tư chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống kinh tế gia đình.

 

Lệ Quyên- Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 26/06/2018