Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Nhạo Sơn gieo cấy lúa vụ mùa 2018

           Để đảm bảo đúng khung lịch mùa vụ, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, có mưa, bà con nông dân xã Nhạo Sơn đang tích cực xuống đồng gieo cấy vụ mùa năm 2018.

 

Bà con nông dân xã Nhạo Sơn gieo cấy vụ mùa 2018

 

           Vụ mùa năm nay, xã Nhạo Sơn gieo cấy trên 80ha. Cơ cấu giống tập trung vào các loại giống chủ đạo phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phuơng như: Khang dân 18,  BC15, Thiên ưu 8… Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch gieo cấy đúng thời vụ, ngay sau khi thu hoạch xong vụ chiêm xuân, UBND xã, cán bộ nông nghiệp đã tuyên truyền bà con nông dân bắt tay ngay vào làm đất gieo mạ vụ mùa. Đồng thời, tổ chức làm thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy để đảm bảo phục vụ nước tưới cho 100% diện tích lúa. 

           UBND xã Nhạo Sơn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, chỉ đạo cung ứng đầy đủ nguồn giống lúa cho nhân dân; xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý; chỉ đạo nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo trồng, đồng thời chủ động đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng cho nông dân làm đất, gieo cấy và chăm sóc cho cây lúa.

           Bên cạnh đó, địa phương cũng chủ động các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên mạ nhất là sâu đục thân và rầy các loại, bảo đảm 100% diện tích mạ được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh trước khi đưa ra cấy; hướng dẫn bà con chủ động diệt trừ ốc bươu vàng, thực hiện khơi thông mương máng để bảo đảm cho việc tiêu nước, hạn chế đến mức thấp nhất ngập úng lúa do mưa, bão gây ra, bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 26/06/2018