Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

              Sáng ngày 12/6/2018, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/6/2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020” và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Anh- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; các đồng chí là Bí thư các chi, Đảng bộ cơ quan trực thuộc;  các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện. 

Đồng chí Lê Tiến Anh - Bí thư huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

          Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thông qua học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tính từ thời gian thành lập huyện (2009) đến nay, Đảng bộ huyện hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm chú trọng. Trong 9 năm qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 1.642 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 5.943 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ cơ sở có trình độ đại học, trên đại học chiếm 32,1%, trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm gần 48%. Thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND được thực hiện ở 14/17 xã, thị trấn, có 28 thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy. Từ đó, công tác quản lý, điều hành của chính quyền được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đồng chí Lê Vĩnh Phúc- Trưởng ban tổ chức huyện ủy báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương

 

Đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

          Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng mở rộng dân chủ, tăng cường kỉ cương, kỉ luật. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình. Nhiều tổ chức đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, tổ chức bộ máy được bố trí, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời phát hiện và xử lí 2 tổ chức cơ sở đảng, và 148 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm giữ vững kỉ cương, kỉ luật của đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 93%.

 

Toàn cảnh hội nghị

         Thời gian tới, Huyện ủy Sông Lô tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Củng cố, xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh. Quan tâm phát triển đảng viên mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Hà Minh- Ngọc Yến

Ngày đăng: 12/06/2018
Các tin cùng chuyên mục