Tin kinh tế

Phấn đấu xây dựng xã Hải Lựu trở thành trung tâm kinh tế của huyện và đô thị loại V của tỉnh

Trần Công Ngôn,

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sông Lô

Hải Lựu là xã miền núi nằm ở phía Tây Bắc huyện Sông Lô. Xã có 19 thôn dân cư, với gần 7.400 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 24 chi bộ, với hơn 355 đảng viên.Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong xã, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Hải Lựu luôn ổn định, kinh tế phát triển mạnh. Hải Lựu đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Hải Lựu đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của huyện và đô thị loại V của tỉnh.

Nói đến Hải Lựu, chắc hẳn nhiều người nhớ đến một lễ hội truyền thống, giàu bản sắc của nền văn hóa lúa nước và truyền thống thượng võ của dân tộc Việt Nam, đó là Lễ hội Chọi trâu. Không chỉ tạo nên sự độc đáo, đa dạng trong các lễ hội của huyện miền núi Sông Lô, Lễ hội Chọi trâu Hải Lựu còn tích cực góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng phát triển du lịch, dịch vụ và giải quyết việc làm.

Đồng thời, với việc thu hút hàng vạn du khách về trẩy hội, Lễ hội Chọi trâu đã tạo điều kiện đểngười dân Hải Lựu được giao lưu văn hóa với mọi miền và tạo mối quan hệ giao lưu, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Mặc dù là xã miền núi, song Hải Lựu lại chiếm lợi thế khi có dòng sông Lô chảy qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường thủy, mở rộng bến bãi, khai thác cát, sỏi, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, mở rộng ngành nghề dịch vụ.

Đặc biệt, xã có nghề truyền thống khai thác, sản xuất đá xây dựng, chế tác đá mỹ nghệ và có nguồn tài nguyên quý giá là những dãy núi đá với trữ lượng đá dồi dào. Đá Hải Lựu được xem là một loại nguyên liệu để chế tác các sản phẩm mỹ nghệ có giá trị, trên thực tế, đã mang lại thu nhập ngày càng cao, đóng góp quan trọng vào tổng thu nhập của địa phương và phát triển kinh tế hộ.

Ngược dòng lịch sử, Hải Lựu là vùng đất cổ được hình thành lâu đời từ thời văn hóa Phùng Nguyên cách đây khoảng 3.500 năm đến 4.000 năm. Các địa danh khởi tổ của quê hương từ đó mà ra đời, làng Bạch Lưu Hạ còn có tên nôm là làng Kẻ Nổi, làng Hải Lựu có tên nôm là Kẻ Cảy.

Trước năm 1945, xã Hải Lựu nằm trên địa bàn của 2 làng, sau đổi thành hai xã Bạch Lưu Hạ và Hải Lựu thuộc tổng Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên; đến tháng 5/1945, xã Bạch Lưu Hạ đổi thành xã Thượng Quang, xã Hải Lựu thành xã Tân Quang thuộc huyện Kháng Địch, khu căn cứ giải phóng Sơn Dương.

Cách mạng tháng Tám thành công, huyện Kháng Địch giải thể, xã Thượng Quang và Tân Quang trực thuộc đơn vị hành chính huyện Lập Thạch; đến tháng 1/1946, hợp nhất 3 xã: Bạch Lưu Thượng, Thượng Quang và Tân Quang thành xã Bạch Hải trực thuộc huyện Lập Thạch. Đến tháng 9/1954, xã Bạch Lưu Thượng được sáp nhập với làng Lù, thuộc Bạch Lưu Hạ cũ, được gọi là xã Hoàng Ngân, sau này là xã Bạch Lưu; xã Bạch Lưu Hạ cũ, Hải Lựu cũ thành xã Hồng Phong, đến năm 1965 được đổi thành xã Hải Lựu đến ngày nay.

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Hải Lựu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng. Ngày 2/6/1948, Chi bộ Hải Lựu được thành lập gồm 9 đảng viên.

Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong xã chiến đấu bảo vệ quê hương và đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Vượt qua bao khó khăn, thách thức, cùng sự hy sinh xương máu, Hải Lựu đã làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Đất nước thống nhất, Hải Lựu đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, khuyến khích nhân dân chủ động đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tăng thu nhập. Trong nông nghiệp, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; từng bước ổn định lương thực. Nhờ hướng đi đúng, phù hợp, sản xuất nông nghiệp của xã ngày một phát triển.

Bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 33 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kinh doanh, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Sự nghiệp giáo dục, y tế từng bước đáp ứng nhu cầu.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Thành quả đó xuất phát từ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã, chi bộ thôn dân cư, sự điều hành quyết liệt của ủy ban hành chính, UBND xã các thời kỳ; sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng lòng của nhân dân.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, qua 19 kỳ đại hội, Đảng bộ xã Hải Lựu không ngừng được củng cố về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thực sự là nhân tố quyết định trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đây là cơ sở bền vững để Đảng bộ xã Hải Lựu phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh ngay chính trên mảnh đất quê hương mình. Để phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của huyện và đô thị loại V của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:Quán triệt và vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với tình hình thực tế của địa phương để đề ra biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện phát triển KT- XH có hiệu quả, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng tại chỗ, tranh thủ sự giúp đỡ của BTV Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7, gắn với quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND, MTTQ, các hệ thống chính trị và sự điều hành của UBND, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự có phẩm chất, năng lực tốt, có uy tín với nhân dân, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng có hiệu quả vào điều kiện thực tế của địa phương. Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Tập trung phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích đầu tư tích tụ ruộng đất, tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với thực hiện dân chủ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo sự ổn định và phát triển bền vững ở địa phương.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn

Ngày đăng: 04/06/2018