An ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Lô nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

 

          Xác định công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang (LLVT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm không ngừng nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Trong thời gian qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS)  huyện Sông Lô đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ của lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị để phát triển KT- XH trên địa bàn.

          Hiện nay trên địa bàn huyện Sông Lô có 24 cơ sở DQTV (trong đó có 17 đơn vị dân quân, 7 đơn vị tự vệ); biên chế lực lượng DQTV là 1.750 chiến sỹ, trong đó có 560 đồng chí là đảng viên. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, mùa huấn luyện năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Sông Lô phấn đấu kết thúc huấn luyện có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện Sông Lô đã xây dựng, triển khai kế hoạch, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị DQTV chủ động xây dựng, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị mình; chỉ đạo Ban CHQS cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, góp phần xây dựng đội ngũ DQTV vững mạnh về tư tưởng, chính trị, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, chiến trường, phương án và thực tế chiến đấu; kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu; đột phá huấn luyện, đáp ứng mục tiêu, cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn.

 

Các chiến sĩ thực hành bắn súng tiểu liên AK 3 tư thế

 

          Tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, tác chiến theo từng nhiệm vụ, có đủ khả năng xử lý các tình huống. Đơn vị gắn huấn luyện với tăng cường xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong quá trình huấn luyện đã phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện quy chế về công tác quản lý kỷ luật, thực hiện cấp trên làm gương cho cấp dưới, tạo sự chuyển biến toàn diện về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

          Đồng chí Đỗ Nguyễn Trãi - Phó Tham mưu trưởng BCHQS huyện cho biết: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trên cơ sở quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện năm 2018 “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Ban CHQS huyện đã đề ra các giải pháp mang tính đột phá như: Kiện toàn tổ chức DQTV theo đúng yêu cầu, chú trọng đáp ứng yêu cầu huấn luyện DQ trong tình hình mới; trước huấn luyện làm tốt công tác chuẩn bị, chuẩn bị giáo án bài giảng và đội ngũ cán bộ, chỉ đạo huấn luyện đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra bám sát cơ sở; gắn nội dung thực hành huấn luyện với cổ vũ cổ động trên các thao trường bãi tập để động viên khích lệ tinh thần hăng say luyện tập của mỗi chiến sỹ để nâng cao chất lượng huấn luyện; chú trọng kiểm tra đánh giá chất lượng, bảo đảm thực chất không chạy theo thành tích, là cơ sở để rút kinh nghiệm mùa huấn luyện sau”.

          Trong quá trình huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị tư tưởng với giáo dục pháp luật và giáo dục truyền thống. Quán triệt phương châm “Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại” gắn với xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm về số lượng và chất lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ban CHQS huyện tổ chức chỉ đạo huấn luyện điểm các đơn vị dân quân tự vệ nhằm rút kinh nghiệm và chỉ đạo huấn luyện rộng rãi theo từng cụm QS-QP cơ sở, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện đến từng đơn vị, cơ sở.

          Từng cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần “Kỷ luật là sức mạnh quân đội” để phấn đấu và tự giác học tập, rèn luyện đạt kết quả cao nhất. Mỗi cán bộ chiến sỹ tự xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực chỉ huy chiến đấu, công tác tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Đồng chí Trần Xuân Quyết - Dân quân tự vệ xã Bạch Lưu chia sẻ: “Là chiến sỹ dân quân, bước vào mùa huấn luyện, tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua  mỗi mùa huấn luyện, bản thân tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về an ninh quốc phòng. Từ đó áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, trong quá trình bảo vệ làng, xã nơi mình sinh sống”.

          Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng DQTV huyện còn tích cực tham gia công tác dân vận cơ sở gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hàng năm, đã tu sửa đường giao thông nông thôn; kênh mương nội đồng, sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách… đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

          Đồng chí Nguyễn Quang Chí - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhân Đạo cho biết: “Thông qua công tác dân vận góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa dân quân và nhân dân. Làm tốt công tác dân vận giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

          Trong  quá trình huấn luyện, các đơn vị, lực lượng DQTV trong huyện đã thực hiện tốt việc quản lý điều hành huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Đồng thời, có sự vận dụng sáng tạo sự kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật, vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo sát với cách đánh truyền thống của lực lượng DQTV. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành giáo dục chính trị, dân vận và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân đạt 100%, tiến hành kiểm tra các đơn vị dân quân, chất lượng trên 80% đạt khá, giỏi. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV nhận thức tốt về chính trị, quân sự, nâng cao trình độ, biết sử dụng vũ khí trang bị, thành thạo các động tác kỹ thuật, chiến thuật, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

          Đồng chí Đỗ Nguyễn Trãi - Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tham mưu với Huyện ủy- UBND huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chú trọng mô hình tổ chức DQTV bảo đảm đúng quy định; chú trọng đội ngũ cán bộ; sau huấn luyện tổ chức rút kinh nghiệm để từ đó không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện hàng năm”.

          Bằng những biện pháp tích cực và đồng bộ, lực lượng vũ trang huyện Sông Lô đã tạo được sự bứt phá trong phương pháp tổ chức huấn luyện. Từ đó từng bước nâng cao khả năng tác chiến, SSCĐ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lệ Quyên- Hà Minh

 

Ngày đăng: 11/05/2018