An ninh quốc phòng

UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

          Sáng ngày 03/5/2018, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đồng chí Hà Vũ Tuyến- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; lãnh đạo, cán bộ BCH Quân sự huyện; Chủ tịch UBND các xã và Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

          Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Văn Thu- Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thông qua báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Năm 2018, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện được kiện toàn với đầy đủ thành phần; phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên trong Hội đồng để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương cơ sở thực hiện tốt các bước tuyển quân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trong công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động trong nhân dân và thanh niên về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, thống nhất giữa địa phương và đơn vị về chỉ tiêu, tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, thời gian và phương pháp thực hiện; tổ chức giao nhận quân đúng quy định, đảm bảo an toàn.

          Theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018, huyện Sông Lô tuyển chọn, gọi 215 công dân lên đường nhập ngũ (trong đó chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự là 198 công dân, chỉ tiêu tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 17 công dân), đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo đúng quy định. Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu với UBND huyện kiện toàn Hội đồng NVQS huyện năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2018, làm cơ sở cho các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng luật NVQS. Ban chỉ huy Quân sự huyện  phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiến hành sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe tại các cụm xã, thị trấn cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổ chức khám sức khỏe tại huyện, khám và xét nghiệm HIV, ma túy. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiến hành thâm nhập hồ sơ, chốt quân số chính thức và dự phòng; tổ chức thực hiện “ 3 gặp, 4 biết” cho số công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 đảm bảo đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, đúng Luật nghĩa vụ quân sự và đạt chất lượng cao. Kết quả có là 17 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và 224 công dân đủ sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát lệnh nhập ngũ (Trong đó lệnh gọi nhập ngũ chính thức là 198 công dân, dự phòng là 26 công dân). Trình độ văn hóa có 80% công dân có trình độ THCS và THPT;  20% công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng; có 168 công dân tình nguyện viết đơn tham gia NVQS. Tổ chức giao quân cho 06 đơn vị nhận quân gồm: Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Quân đội (09 công dân); Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (01 công dân); Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô Hà Nội (50 công dân); Sư đoàn 304- Quân đoàn 2 (74 công dân); Sư đoàn 316- Quân khu 2 (64 công dân) và Công an tỉnh Vĩnh Phúc (17 công dân).

 

Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện phát biểu tại Hội nghị

 

          Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: Công tác tuyên truyền chưa sát, chưa thường xuyên, thời điểm tuyên truyền chưa phù hợp; khó khăn trong quá trình gọi công dân nhập ngũ, thanh niên đi làm ăn xa; công tác quản lý nguồn chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo công bằng; công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, giữa các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chưa chặt chẽ, chưa sâu sát, chưa quyết liệt...

           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đánh giá công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của huyện Sông Lô đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, an toàn và đúng Luật nghĩa vụ quân sự; mỗi công dân được tuyển chọn đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo đúng quy định. Đồng thời đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phải quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự; quan tâm thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; kiên quyết làm rõ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác tuyển quân. Đề nghị UBND các xã, thị trấn ngay sau hội nghị này, phải tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của đơn vị mình, báo cáo UBND huyện bằng văn bản; đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn lập ngay danh sách về nguồn quân sự, chốt danh sách tạm hoãn, quản lý và thông báo cho các thành viên, gia đình có công dân trong độ tuổi tham gia NVQS chưa được gọi, chưa đi khám nghĩa vụ quân sự để có biện pháp thực hiện trong thời gian tới; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đúng theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo chỉ tiêu giao, tuyển quân công khai, đúng pháp luật.

 

Đồng chí Hà Vũ Tuyến- TUV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

 

          Tại hội nghị, UBND huyện đã tuyên dương, khen thưởng cho 07 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

                                                                                 Ngọc Yến - Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 04/05/2018